BOH ŤA VOLÁ

Predošlé veci, hľa, prišli a ja oznamujem nové,
dám vám ich počuť skôr, než vyklíčia.

Izaiáš 42,9

Často kladené otázky

Čo je to povolanie? Ako to rozoznám? Kde nájdem pravú lásku? Môžem ostať slobodný pre Pána? Môžem byť matkou aj bez manžela? Môžem vstúpiť do rehole aj keď už mám deti?...

o povolaní všeobecne

Čo je to povolanie?

Tvoje povolanie je Božie pozvanie žiť podľa jeho jedinečného plánu pre teba.

Kto má povolanie? Koho Boh povoláva?

Boh má jedinečný plán s každým počatým človekom. Každý človek má svoje povolanie.

o pastorácii povolaní

Čo je to pastorácia povolaní?

Pastorácia povolaní je jednou z mnohých aktivít Katolíckej cirkvi. Jej cieľom je pomôcť človeku objaviť Boží plán pre svoj život a odpovedať na Božie volanie.

Kto robí pastoráciu povolaní?

Animátori povolaní (niekedy nazývaní aj promótori alebo koordinátori povolaní) sú buď dobrovoľníci alebo ľudia oficiálne poverení pastoráciou povolaní vo svojej diecéze, reholi alebo inštitúte. Každý veriaci by sa však mal podieľať na tejto službe podľa svojich darov a možností.

Kto sa stará o túto stránku?

Webstránku pastorácie povolaní aj všetky jej pridružené profily na sociálnych sieťach spravuje pár dobrovoľníkov, ktorí obetujú pre túto službu mnoho času a síl. Maj preto s nami trpezlivosť, prosím, a nehanbi sa ponúknuť pomocnú ruku.

Potrebuješ poradiť?

Hľadáš radu či usmernenie na svojej ceste povolania?

Prebehni najprv otázky zodpovedané v sekcii často kladené otázky...

Naši poradcovia sú pripravení ti pomôcť:

páter Maroš Dupnák CSsR

Páter Maroš je kňaz z rehole redemptoristov grécko-katolíckeho obradu a momentálne pôsobí v Michalovciach.

Polož mu otázku:

sestra Zuzana Mažecová NSC

Sestra Zuzana patrí do misionárskej Kongregácie sestier Panny Márie Útechy.

Polož jej otázku:

Zdenka Hertelyová OV

Zdenka je z rádu zasvätených panien v Košickej arcidiecéze.

Polož jej otázku:

Magdaléna Krnáčiková

Magdaléna pracuje ako vychovávateľka na cirkevnej škole v Bratislave.

Polož jej otázku:

Potrebuješ modlitbu?

Máme tu zbierku modlitieb a ponúkame ti modlitbovú podporu.

Kopec krásnych modlitieb nájdeš v našej zbierke.

Naše sestry sa modlia za tých, čo hľadajú svoju životnú cestu.
Popros niektorú, aby ťa zahrnula do svojich modlitieb:

sestra Hroznata Martinková SPraem

Sestra Hroznata z kongregácie sestier premonštrátok pochádza z mnohodetnej rodiny - má deväť súrodencov. Pracuje v kňazskom seminári v Bratislave a s radosťou pomáha všetkým, ktorí pomoc potrebujú. Má rada ľudí, prírodu, zvieratá.

sestra Lenka Šáleková OSsR

Sestra Lenka je z Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa západného obradu. Má rada ľudí, prácu v záhrade, pestuje bylinky a miluje nezábudky.

sestra Mária Volková OSsR

Sestra Mária je z kežmarskej komunity redemptoristiek. Rada číta, hrá na citare, venuje sa umeleckej činnosti, maľuje sviece a pred vstupom do kláštora s vášňou jazdila na koni.

sestra Zuzana Liščáková OSsR

Sestra Zuzana je redemptoristka v Kežmarku. Pochádza z Čadce. Rada sa prechádza a teší z krásy prírody a má záľubu skladať puzzle.

Napíš nám

Sme tu pre teba