Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Má Boh pre každého osobitú vôľu?

  Takto položená otázka nás privádza do rozpakov. Sú dni, keď sa chceme odvolávať na osobitú Božiu vôľu, ktorá by bola naším povolaním...

 

 

 

 

 

 

 

Návštevníci našej stránky

Dnes:37
Tento týždeň:485

Práve je tu on-line 5 návštevníkov a nik z nášho tímu.Najbližšie sa chystá:

 • Milosrdenstvo ako cesta

  Školské sestry sv. Františka

  pozývajú dievčatá od 17 do 30 rokov prežiť týždeň v ich spoločenstve 

  v Žiline

  7. - 13. augusta 2016.

  Viac info...

   

Najnovšie sa chystá:

 • Otče náš

  Sestry redemptoristky

  pozývajú dievčatá vo veku 17 - 35 rokov prehĺbiť svoj vzťah s Bohom Otcom, modliť sa a rozjímať nad modlitbou Otče náš,

  na duchovných cvičeniach

  17. - 21. augusta 2016

  v Kežmarku.

  Viac info...

Čo sa naposledy udialo:

 • Regionálne stretnutie Angelus

  V sobotu 11. 6. 2016 sa uskutočnilo regionálne stretnutie spoločenstva Angelus. Pár ľudí hľadajúcich svoje povolanie si vyhradilo svoj čas na spoločenstvo, modlitbu, na spoznávania nových ľudí, načerpanie nových síl a odhodlania kráčať na svojej životnej ceste ďalej. Zišli sme sa v menšom, ale o to rodinnejšom a príjemnejšom spoločenstve. 

  pokračovanie...

Jedna z ciest duchovných povolaní:

Kongregácia dcér Božskej lásky FDC

latinsky Filiae Divinae Caritatis

ľudovo mariánky

 

Kongregáciu založila Františka Lechnerová roku 1868 vo Viedni na pomoc chudobným dievčatám prichádzajúcim do veľkomiest za prácou a opusteným sirotám či ženám.

Charizmou mariánok je zviditeľňovanie Božej lásky, ktorú sestry prežívajú vo svojom srdci. Túto lásku sa sestry snažia zviditeľňovať v prvom rade v sesterských komunitách a medzi ľuďmi kde pôsobia.

Spiritualitou kongregácie je vnútorný život lásky s Trojjediným Bohom, a to ako milovaná dcéra v detinskom vzťahu k milujúcemu Otcovi, podľa príkladu Syna, skrze lásku Ducha Svätého. Sestry sú nevesty Ukrižovanej lásky, prebodnutého Najsvätejšieho Srdca, v ktorom sa najviac zviditeľnila láska Najsvätejšej Trojice - Božia Láska....

Viac o tejto duchovnej ceste...

Playlist k roku zasväteného života