Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Má Boh pre každého osobitú vôľu?

  Takto položená otázka nás privádza do rozpakov. Sú dni, keď sa chceme odvolávať na osobitú Božiu vôľu, ktorá by bola naším povolaním...

 

 

 

 

 

 

 

Návštevníci našej stránky

Dnes:8
Tento týždeň:8

Práve je tu on-line 7 návštevníkov a nik z nášho tímu.Najbližšie sa chystá:

 • Budem počúvať, čo povie Pán

  Modlitbové spoločenstvo Angelus

  pozýva všetkých, ktorí sú na ceste hľadania svojho životného povolania, na stretnutie

  11. júna 2016

  v Banskej Bystrici.

  Viac info...

   

Najnovšie sa chystá:

Čo sa naposledy udialo:

 • Spolu s Kristom v Getsmanskej záhrade

  V provinciálnom dome sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho v Bratislave sa od 6. do 8. mája 2016 konala duchovná obnova pre dievčatá s témou: „S Kristom v Getsemanskej záhrade.“ Piatkové popoludnie za začalo spoločnou adoráciou Najsvätejšej Sviatosti spojené s osobným požehnaním. Večer sme strávili v príjemnom kruhu - vzájomným spoznávaním sa a pozretím si filmu, ktorý predstavil vonkajšiu i vnútornú charizmu sestier Tešiteliek BSJ. 

  pokračovanie...

Jedna z ciest duchovných povolaní:

Sestry Apoštolátu sv. Františka SAF

ľudovo urbanky

Páter Ján Evangelista Urban OFM založil sestry Apoštolátu sv. Františka ako rehoľný inštitút zasväteného života v Prahe roku 1927.

Sestry nasledujú sv. Františka v jeho univerzálnej láske k celému stvoreniu a ku každému človeku, najmä v tom, že si zamiloval Ježiša Krista v jeho najponíženejších podobách v jasliach, na kríži a v Eucharistii.

Hlavnou činnosťou sestier je apoštolát modlitbou, svedectvom života a službou lásky v rozličných oblastiach, tak v zdravotníckej, opatrovateľskej, lekárskej, ako aj pedagogickej a katechetickej....

Viac o tejto duchovnej ceste...

Playlist k roku zasväteného života