Pastorácia povolaní na Slovensku

Archív pozvánok na akcie

Filter
 • Prameň

  Sociálne sestry

  pozývajú dievčatá od 19 do 35 rokov na päť stretnutí o rozlišovaní povolania

  od novembra 2020 do júna 2021

  v Bacúrove.

  Viac info...

 • Kurz Samuel

  Tím rehoľníkov a manželské páry

  pozývajú mladých od 18 do 30 rokov na nový cyklus stretnutí o rozlišovaní povolania.

  Prihlasovanie do 18. 10. 2020.

  Viac info...

 • Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste...

  Sestry Congregatio Jesu

  pozývajú mladé ženy do 35 rokov, ktoré sa zaoberajú myšlienkou na zasvätený život, na víkend rozlišovania duchovného povolania

  2. - 4. októbra 2020

  v Prešove.

  Viac info...

 • A čo ja, Pane?

  Milosrdné sestry Svätého kríža

  pozývajú dievčatá od 21 rokov na víkend o rozlišovaní povolania

  25. - 27. septembra 2020

  v Trnave.

 • S rehoľníkmi vo Vysokých Tatrách

  Milosrdní bratia

  pozývajú mladých mužov od 18 do 40 rokov, ktorí sa cítia byť povolaní slúžiť chorým a chudobným ľuďom a žiť v komunite,

  26. - 30. augusta 2020

  vo Vysokých Tatrách.

  Viac info...

 • Duchovné cvičenia so sr. Sárou

  Sociálne sestry

  pozývajú mladé ženy od 18 do 35 rokov na duchovné cvičenia online

  15. - 20. júna 2020.

  Viac info...

 • Stretnutie rozlišovačov životného povolania

  Menší bratia františkáni

  pozývajú mladých mužov, ktorí sa rozhodujú pre svoje celoživotné povolanie, na víkend rozlišovania

  12. - 14. júna 2020

  v Trstenej.

  Viac info...

 • Prameň

  Sociálne sestry

  pozývajú dievčatá od 19 do 35 rokov na stretnutia

  vo februári júni 2020

  Košiciach.

  Viac info...

 • Duchovná obnova so sv. Jánom Pavlom II.

  Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka

  pozýva chlapcov-stredoškolákov a starších na duchovnú obnovu

  1. - 3. mája 2020

  v Spišskej Kapitule.

  Viac info...

  Videopozvánka...

 • Žíznim

  Milosrdné sestry Svätého kríža

  pozývajú dievčatá od 17 rokov na pôstnu víkendovku

  27. - 29. marca 2020

  v Cerovej.

 • Ty si mi ochrana a záštita...

  Sestry premonštrátky

  pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

  14. - 15. marca 2020

  v Trnave.

  Viac info...

   

 • Víkend u milosrdných bratří

  Milosrdní bratia

  pozývajú mladých mužov, ktorí túžia spoznať život v reholi, na duchovnú obnovu

  13. - 15. marca 2020

  v Brne.

  Viac info...

  Možno využiť odvoz z Bratislavy.

 • Regionálne stretnutie Angelusu

  Modlitbové spoločenstvo Angelus

  pozýva na stretnutie

  22. februára 2020

  Malackách.

  Viac info...

 • Víkend rozlišovania duchovného povolania

  Sestry Congregatio Jesu

  pozývajú mladé ženy do 35 rokov, ktoré sa zaoberajú myšlienkou na zasvätený život, na víkend

  Ivanke pri Dunaji

  21. - 23. februára 2020.

  Viac info...

 • 3 in 1

  Sestry uršulínky

  pozývajú mladých od 17 do 27 rokov na duchovnú obnovu zameranú na 3 oblasti: láska k sebe, láska k druhým, láska k Bohu

  7. - 9. februára 2020

  Šaštíne-Strážach.

  Prihlasovanie...

 • Moc vzťahov a sila bratstva

  Bratia verbisti

  pozývajú mužov od 18 do 30 rokov na duchovnú obnovu

  31 januára. - 2. februára 2020

  v Bratislave.

  Viac info...

 • Vychádza svetlo spravodlivému...

  Sestry františkánky

  pozývajú dievčatá a mladé ženy od 18 do 30 rokov na adventnú víkendovku

  12. - 15. decembra 2019

  v Bratislave.

 • Prichádzam a budem bývať uprostred teba

  Sestry marianky

  pozývajú ženy na duchovnú obnovu

  7. decembra 2019

  v Trnave.

  Prihlasovanie...

 • Duchovná obnova - Spišská Kapitula

  Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka

  pozýva chlapcov-stredoškolákov a starších na duchovnú obnovu

  29. novembra - 1. decembra

  alebo

  6. - 8. decembra 2019

  v Spišskej Kapitule.

  Viac info...

  Video

 • Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky

  Sestry premonštrátky

  pozývajú stredoškoláčky a vysokoškoláčky na duchovnú obnovu

  30. novembra - 1. decembra 2019

  v Trnave.

 • Dar srdca

  Sestry vykupiteľky

  pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

  22. - 24. novembra 2019

  vo Vrícku.

 • Klášter na víkend

  Milosrdní bratia

  pozývajú mladých mužov, ktorí uvažujú nad zasväteným životom a službe chorým a opusteným na víkend

  25. - 28. októbra 2019

  v Brne.

  Z Bratislavy sa odchádza v piatok poobede.

   

 • Povolaným nablízku

  Sestry dominikánky bl. Imeldy

  pozývajú dievčatá od 18 do 34 rokov, ktoré hľadajú svoje životné povolanie, na 5 víkendových stretnutí

  od 11. októbra 2019

  v Dunajskej Lužnej.

  Viac info...

 • Kurz Samuel

  Zasvätení z piatich diecéz pozývajú na ďalší ročník kurzu o rozlišovaní povolania.

  Viac info...

 • Mária, prvá učeníčka

  Modlitbové spoločenstvo Angelus

  pozýva na púť hľadajúcich povolanie

  31. augusta - 1. septembra 2019

  Badíne.