Pastorácia povolaní na Slovensku

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:43
Tento týždeň:43

Práve je tu on-line 14 návštevníkov a nik z nášho tímu.

Archív pozvánok na akcie

Filter
 • Lectio divina

  Sestry premonštrátky

  pozývajú dievčatá vo veku 18 - 30 rokov prežiť víkend s Božím slovom v tichu a v meditácii

  7. - 10. júla 2016

  vo Vrbovom.

  Viac info...

 • Duchovná obnova s púťou na Levočskú horu

  Bratia pallotíni

  pozývajú chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom živote, na duchovnú obnovu

  1. - 3. júla 2016

  v Spišskej Novej Vsi.

  Viac info...

 • Milosrdenstvo očami matky Františky

  Sestry marianky

  pozývajú dievčatá stíšiť sa a pozrieť na Božie milosrdenstvo očami Božej služobnice Františky Lechnerovej

  1. - 4. júla 2016

  v Michalovciach.

 • Modlitba za povolanie

  Centrum Salvator

  pozýva modliť sa za svoje povolanie

  13. júna 2016

  v Bratislave.

  Viac info...

 • Budem počúvať, čo povie Pán

  Modlitbové spoločenstvo Angelus

  pozýva všetkých, ktorí sú na ceste hľadania svojho životného povolania, na stretnutie

  11. júna 2016

  v Banskej Bystrici.

  Viac info...

 • Milosrdná náruč otca

  Milosrdné sestry Svätého kríža

  pozývajú dievčatá od 17 rokov na duchovnú obnovu

  13. - 15. mája 2016

  v Zuberci.

 • S Kristom v Getsemanskej záhrade

  Sestry tešiteľky Božského Srdca Ježišovho

  pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

  6. - 8. mája 2016

  v Bratislave.

 • Bojisko v srdci

  Sestry redemptoristky

  pozývajú dievčatá a mladé ženy, ktoré hľadajú svoje povolanie, na duchovnú obnovu

  6. - 8. mája 2016

  vo Vranove nad Topľou.

 • S Máriou - Matkou Božieho Milosrdenstva

  Sestry uršulínky

  pozývajú dievčatá vo veku 18 - 35 rokov na trojdňovú duchovnú obnovu s mariánskou tematikou v spojení s Božím milosrdenstvom

  29. apríla - 1. mája 2016

  v Bratislave.

   

   

 • Konferencia o ochrane mladistvých

  Celoslovenský tím pre pastoráciu povolaní

  pozýva koordinátorov pastorácie povolaní, tých, ktorí pracujú vo formácii  a v sprevádzaní povolaní a pastorácii mládeže, na Celoslovenskú formačno-pracovnú konferenciu

  27. – 30. apríla 2016

  Modre.

  Pozvánka a prihláška na stiahnutie...

  Viac info...

 • Bůh je láska... a lásku nabízí i tobě!

  Sestry tešiteľky Božského Srdca Ježišovho v Českej republike

  pozývajú dievčatá od 15 do 30 rokov na duchovnú obnovu

  22. - 24. apríla 2016

  v Rajharde pri Brne.

 • Zaži život v 2 rehoľných spoločenstvách

  Milosrdné sestry Svätého kríža a sestry Obetovania Panny Márie

  pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

  15. - 17. apríla 2016

  v Spišskej Kapitule.

 • Týždeň modlitieb za povolania

  Tím pre pastoráciu povolaní Trnavskej arcidiecézy

  pozýva na podujatia

  11., 12., 14. a 15. apríla 2016

  v Trnave a Dunajskej Strede.

 • ... príď a nasleduj ma!

  Bratia verbisti

  pozývajú mužov od 16 do 30 rokov na duchovnú obnovu

  15. - 17. apríla 2016

  v Bratislave.

  Viac info...

 • Pallotínsky víkend povolaní

  Bratia pallotíni

  pozývajú chlapcov na duchovnú obnovu

  8. - 9. apríla 2016

  v Bratislave.

  Viac info...

 • Milosrdenstvo

  Bratia vincentíni

  pozývajú chlapcov od 14 rokov rozšíriť a prehĺbiť svoj duchovný život spolu s objavovaním povolania

  1. - 3. apríla 2016

  v Banskej Bystrici

 • Veľká noc služby

  Sestry Panny Márie Útechy

  pozývajú mladých od 17 rokov prežiť Veľkú noc

  24. -27. marca 2016

  v Žiline.

 • Ktosi ťa volá

  Bratislavský tím pastorácie povolaní

  pozýva mladých vo veku 15 - 24 rokov, ktorí sa zamýšľajú nad smerovaním svojho života

  12. marca 2016

  do Bratislavy.

 • Matka milosrdenstva

  Milosrdné sestry Svätého kríža

  pozývajú dievčatá od 17 rokov na duchovnú obnovu

  11. - 13. marca 2016

  v Lúčke - Potokoch.

  Viac info...

 • Čo máš za poslanie a odkiaľ ideš?

  Modlitbové spoločenstvo Angelus

  pozýva mladých od 22 do 32 rokov na víkendovú duchovnú obnovu

  11. - 13. marca 2016

  v Chrenovci.

  Viac info...

 • Mojžiš - Boží priateľ

  Sestry redemptoristky

  pozývajú dievčatá vo veku 17 - 30 rokov na duchovnú obnovu

  4. - 6. marca 2016

  v Kežmarku.

  Viac info...

 • Spoznávanie cesty života

  Bratia tešitelia

  pozývajú chlapcov a mužov od 16 do 35 rokov na víkendovku

  26. - 28. februára 2016

  v Marianke.

  Bližšie informácie u brata Faustyna a na FB.

 • Ja som cesta, pravda a život

  Bratia verbisti

  pozývajú mužov od 16 do 30 rokov, ktorí chcú v tichu rehoľného domu a v modlitbe stráviť čas s Pánom, uvažovať o svojej životnej ceste, nad pravdou a životom podľa evanjelia, na pôstnu duchovnú obnovu

  26. - 28. februára 2016

  v Nitre.