Pastorácia povolaní na Slovensku

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:99
Tento týždeň:546

Práve je tu on-line 76 návštevníkov a nik z nášho tímu.

Archív pozvánok na akcie

Filter
 • Vyjdi a postav sa na vrchu pred Pána

  Milosrdné sestry Svätého kríža

  pozývajú dievčatá od 17 rokov stráviť víkend v Tatrách a pritom hľadať Boha v prírode i vo svojom živote na turistickej duchovnej obnove

  25. - 27. septembra 2015

  v Dolnom Smokovci.

  Viac info...

 • Vykroč za tým, ktorý je cesta, pravda, život

  Kongregácia školských sestier de Notre Dame

  pozýva dievčatá rôznych vekových kategórii na duchovno-pracovné a tvorivé pobyty

  20. - 24. augusta 2015 v Piešťanoch,

  25. - 28. augusta 2015 v Ústí nad Priehradou.

  Viac info...

 • Túžim letieť. Ale kam?

  Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

  pozývajú dievčatá vo veku 17 - 35 rokov, ktoré hľadajú svoje životné povolanie, na stretnutie

  21. - 23. augusta 2015

  v Nitre.

  Viac info...

 • Stal sa pre mňa človekom, aby ma naučil žiť ľudskú prirodzenosť

  Nájdi si čas pre svoje srdce.

  Kongregácia školských sestier de Notre Dame

  pozýva dievčatá od 18 do 35 rokov na duchovné cvičenia

  20. - 24. augusta 2015 v Piešťanoch.

  Viac info...

 • Som povolaná k životu

  Školské sestry sv. Františka

  pozývajú dievčatá a mladé ženy vo veku 17 - 30 rokov prežiť týždeň v ich spoločenstve

  15. - 20. augusta 2015

  v Žiline.

 • 7. festival radosti

  Dom Anky Kolesárovej

  - centrum mladých pozýva na stretnutie mladých od 15 rokov s témou "Formovanie túžob"

  13. - 17. augusta 2015

  vo Vysokej nad Uhom.

  Viac info...

 • Pri studni

  Inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi

  pozýva ženy/dospelé dievčatá, ktoré chcú objavovať Boží plán pre svoj život; chcú počuť, čo im Boh konkrétne hovorí, na duchovné cvičenia

  10. - 16. augusta 2015

  v Poľsku - Dursztyn.

  Viac info...

 • Čistota - vedomie jedinečnosti

  Sestry premonštrátky

  pozývajú dievčatá vo veku 15 - 18 rokov na letný pobyt

  9. - 14. augusta 2015

  vo Vrbovom.

  Viac info...

 • 5. púť premeny

  Dom Anky Kolesárovej

  - centrum mladých pozýva na púť s témou "Zostaň s nami"

  22. júla 2015

  vo Vysokej nad Uhom.

  Viac info...

 • Poďte ku mne všetci...

  Sestry spasiteľky

  pozývajú na jednodňovú duchovnú obnovu

  11. júla 2015

  v Bratislave.

 • Letný tábor pre dievčatá

  Milosrdné sestry Svätého kríža

  pozývajú dievčatá vo veku 11 - 16 rokov na letný duchovno-rekreačný pobyt, ktorého súčasťou budú duchovné i táborové aktivity

  6. - 9. júla 2015

  v Cerovej - Lieskovom.

  Viac info...

 • AnGeLUSácka PúŤ

  Modlitbové spoločenstvo "Angelus"

  pozýva na stretnutie členov "Angelus-u", ale aj ostatných mladých hľadajúcich Boží plán so svojím životom

  4. júla 2015

  v Žiline - Zástraní.

   

 • Mojím povolaním je láska

   

  Sestry Marianky

  pozývajú dievčatá na duchovné cvičenia

  30. júna - 3. júla 2015

  v Michalovciach.

  Viac info...

 • Deň otvorených kláštorov

  Rehoľníci a rehoľníčky na Slovensku

  pozývajú na stretnutie s nimi!

  27. júna 2015

  Oficiálna stránka

  Kde sa čo chystá, aktuálne informácie...

 • Duchovná obnova pre mladých mužov

  Pátri redemptoristi

  pozývajú mužov vo veku 16 - 35 rokov na duchovnú obnovu

  26. - 28. júna 2015

  v Podolínci.

  Viac info...

 • Spoznaj svoje miesto v Cirkvi

  Sestry Panny Márie útechy

  pozývajú dievčatá a mladé ženy na víkendovku

  19. - 21. júna 2015

  v Nitre.

 • Pane, ja hľadám tvoju tvár

  Sestry Marianky

  pozývajú dievčatá na duchovné cvičenia

  18. - 21. júna 2015

  v Modre.

  Viac info...

 • 3 v 1 u vincentiek

   Sestry vincentky

  pozývajú dievčatá od 16 rokov na víkend, ktorý môžu stráviť so sestrami v službe chudobným, modlitbe a radostnom spoločenstve.

  8. - 10. mája 2015

  v Košiciach.

 • Tvoje telo je chrámom Ducha Svätého

  Komunita Blahoslavenstiev

  pozýva dievčatá a mladé ženy na duchovnú obnovu zameranú na objavenie a prehĺbenie svojej dôstojnosti. Súčasťou sú biblické tance a gestá ako spôsob modlitby.

  7. - 10. mája 2015

  v Liptovskom Mikuláši - Okoličnom.

  Viac info...

 • Odpust mladých „trochu inak“

  Gréckokatolícke rehole na Slovensku v spolupráci s komisiou pre mládež Košice pozývajú na "Odpust mladých". Počas niekoľkých hodín, budeš mať možnosť stretnúť zástupcov gréckokatolíckych reholi na Slovensku. A okrem toho ešte oveľa viac

  2. - 3. mája 2015

  v Klokočove.

  Viac info...

 • Vo svojej pravde veď a vyučuj ma

  Komunita Blahoslavenstiev

  pozýva na víkendový seminár o rozlišovaní osobného povolania a Božej vôle pri hľadaní životnej cesty

  30. apríla - 3. mája 2015

  v Liptovskom Mikuláši - Okoličnom.

  Viac info...

 • Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha

  Milosrdné sestry Svätého kríža

  pozývajú dievčatá od 17 rokov na duchovné cvičenia

  30. apríla - 3. mája 2015

  v Cerovej.

  Viac info...

 • GPS kurz

  Sestry saleziánky

  pozývajú dievčatá od 17 do 23 rokov na kurz o rozlišovaní povolania

  20. - 23. marca 2015 v Nitre,

  10. - 12. apríla 2015 v Poprade.

  Cieľom kurzov je spoločne vytvoriť priestor pre účinnejšie načúvanie
  svojmu srdcu, a tak napomôcť ceste rozlišovania a sprevádzania
  akéhokoľvek povolania.
  GPS team ponúka víkendové kurzy prežité v rodinnej atmosfére a
  prostredí, kde sa mladé slečny môžu cítiť slobodne a otvorene. Kurzy
  sa venujú rôznym témam, ktoré hýbu mladou ženou, sú nabité adrenalínom
  života.

  Termín na prihlasovanie je do 8. marca 2015.

  Viac info...

 • Veľká noc v tichu

  Sestry Panny Márie Útechy

  pozývajú mladých od 17 rokov na duchovnú obnovu

  2. - 5. apríla 2015

  v Nitre.

   

   

 • Veľká noc služby

  Sestry Panny Márie Útechy

  pozývajú mladých od 17 rokov na duchovnú obnovu

  2. - 5. apríla 2015

  v Žiline.