Pastorácia povolaní na Slovensku

Archív pozvánok na akcie

Filter
 • Kam kráčaš?

  Sestry redemptoristky

  pozývajú dievčatá hľadajúce svoje povolanie na duchovné obnovy

  9. - 11. augusta

  a

  30.  augusta - 1. septembra 2019

  vo Vranove nad Topľou.

 • ON a ja

  Sestry služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

  pozývajú dievčatá, ktoré hľadajú svoje životné povolanie, na stretnutie

  29. augusta - 1. septembra 2019
  v Nitre.

  Viac info...

 • V moci Božieho Ducha

  Sociálne sestry

  pozývajú dievčatá od 18 rokov na medzinárodný mládežnícky týždeň

  5. - 10. augusta 2019

  v Budapešti a Bratislave.

 • S Ježišom pri studni

  Sestry kapucínky

  pozývajú dievčatá od 17 rokov na duchovné cvičenia

  30. júla - 3. augusta 2019

  vo Veľkom Bieli.

 • Ty sa postaraj

  Milosrdné sestry Svätého kríža

  pozývajú dievčatá od 13 do 17 rokov na letný tábor

  16. - 20. júla 2019

  v Cerovej - Lieskovom.

  Viac info...

 • Hľa, Tvoje celoživotné povolanie

  Menší bratia františkáni

  pozývajú mladých mužov od 18 rokov na víkend rozpoznávania celoživotného povolania 

  7. - 9. júna 2019

  Bratislave.

  Viac info...

 • God calling

  Sestry vincentky

  pozývajú mladých od 14 rokov na duchovnú obnovu

  17. - 19. mája 2019

  v Košiciach.

 • Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2019

  V týždni 6. - 12. mája 2019 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.

  Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety  na modlitby na  každý deň tohto týždňa:

   

   

 • Pane, ja hľadám tvoju tvár

  Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka

  pozýva chlapcov-stredoškolákov na duchovnú obnovu

  10. - 12. mája 2019

  v Spišskej Kapitule.

  Viac info...

 • Presvietenie hmly

  Menší bratia františkáni

  pozývajú mladých mužov na stretnutia s témou rozlišovania povolania 

  29. - 31. marca 2019

  v Prešove.

  Viac info...

 • Vytiahnutí z Nílu ...

  Modlitbové spoločenstvo Angelus

  pozýva na duchovné cvičenia v tichu

  21. - 24. marca 2019

  v Hronskom Beňadiku.

  Viac info...

 • Dám vám nové srdce

  Sestry vykupiteľky

  pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

  15. - 17. marca 2019

  vo Vrícku.

  Viac info...

 • Verím, Pane, pomôž mojej nevere

  Sestry premonštrátky

  pozývajú dievčatá od 16 do 35 rokov na duchovnú obnovu

  9. - 10. marca 2019

  v Trnave.

  Viac info...

 • Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus

  Sestry spasiteľky

  pozývajú mladých od 16 do 35 rokov, ktorí sa chcú nachvíľu stíšiť, počúvať Boha a nechať sa v tichosti obdarúvať jeho prítomnosťou

  8. - 10. marca 2019

  do Banskej Bystrice.

  Viac info...

 • Božie otcovstvo a uzdravenie srdca

  Školské sestry sv. Františka

  pozývajú mladých od 15 rokov na celonočnú adoráciu

  2. - 3. marca 2019

  v Žiline.

  Viac info...

 • My milujeme, pretože on prvý miloval

  Sestry služobnice

  pozývajú dievčatá od 17 rokov na duchovnú obnovu

  1. - 3. marca 2019

  v Starej Ľubovni.

  Viac info...

 • Ty chceš viac, než ja sám...

  Sestry marianky

  pozývajú dievčatá od 17 rokov na víkendovku rozlišovania povolania

  1. - 3. marca 2019

  v Trnave.

  Viac info...

 • Modlitba a služba

  Sestry boromejky

  pozývajú dievčatá vo veku 16-35 rokov zažiť spoločenstvo modlitby v ich komunite a službu seniorom v Misijnom dome

  v Nitre na Kalvárii.

  Viac info...

 • Zostúpi na teba Duch Svätý

  Sestry vincentky

  pozývajú mladých od 15 rokov na duchovnú obnovu

  7. - 9. decembra 2018

  v Košiciach.

 • Nahliadni do svojho vnútra

  Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka

  pozýva chlapcov od 15 rokov na duchovnú obnovu

  30. novembra - 2. decembra 2018

  v Spišskej Kapitule.

  Viac info...

 • Byť svätou

  Sestry marianky

  pozývajú dievčatá na duchovnú obnovu

  24. novembra 2018

  v Trnave.

  Viac info...

 • Pane, a teraz kam?

  Sestry spasiteľky

  pozývajú dievčatá a mladé ženy na víkendovú duchovnú obnovu o rozlišovaní (nielen povolania)

  16. - 18. novembra 2018

  v Banskej Bystrici.

  Viac info...

 • Kto mňa nasleduje...

  Menší bratia františkáni

  pozývajú mladých mužov, ktorí v rozhodovaní prežívajú (strastiplné) nejasnosti, na víkend rozlišovania povolania 

  9. - 11. novembra 2018

  v Trstenej.

  Viac info...

 • Pritiahni ma, Ježišu, pobežíme spolu!

  Sestry služobníčky

  pozývajú dievčatá od 15 do 25 rokov na duchovnú obnovu

  9. - 11. novembra 2018

  vo Svite.

 • Buďte svätí a svet sa vám ukáže svätý

  Sestry vykupiteľky

  pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

  2. - 4. novembra 2018

  v Bratislave.