Pastorácia povolaní na Slovensku

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:160
Tento týždeň:160

Práve je tu on-line 33 návštevníkov a nik z nášho tímu.

Archív pozvánok na akcie

Filter
 • Judita - žena odvahy

  Sestry vykupiteľky

  pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

  17. - 19. novembra 2017

  vo Vrícku.

 • Duchovná obnova s pallotínmi

  Bratia pallotíni

  pozývajú chlapcov a mužov, ktorí uvažujú o kňazskom a bratskom povolaní, na duchovnú obnovu

  10. - 12. novembra 2017

  v Spišskej Novej Vsi.

  Viac info...

   

 • DO v duchu sv. Františka

  Milosrdné sestry III. rádu sv. Františka

  pozývajú dievčatá od 18 do 37 rokov na duchovnú obnovu

  10. - 12. novembra 2017

  v Brne.

  Viac info...

 • Duchovná obnova u DKL

  Sestry vincentky

  pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

  27. - 29. októbra 2017

  v Nitre.

 • Hledejte a naleznete!

  Sestry klarisky

  pozývajú dievčatá a mladé ženy, ktoré hľadajú svoje povolanie, na víkendový pobyt v kláštore

  v Brne - Soběšiciach

  20. - 22. októbra 2017.

 • Konferencia Pastorácie povolaní

  19. – 22. októbra 2017

  v Modre

  o  pláne Boha s emóciami povolaného človeka...

 • Kurz Samuel

  pre  mladých od 17 do 30 rokov, ktorí úprimne a opravdivo hľadajú svoje životné povolanie a poslanie. Prihlasovanie do

  31. augusta 2017.

  Viac info...

 • Hľa, služobnica Pána...

   Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

  pozývajú dievčatá vo veku 17 - 35 rokov, ktoré hľadajú svoje životné povolanie, na stretnutie

  31. augusta - 3. septembra 2017
  v Nitre.

  Viac info...

 • Dopraj čas svojmu srdcu!

  Školské sestry de Notre Dame

  pozývajú dievčatá rôznych vekových kategórii na duchovno-tvorivý pobyt a duchovné cvičenia

  11. - 15. júla 2017 v Piešťanoch,

  17. - 21. júla 2017Beckove,

  11. - 18. augusta 2017 v Novom Meste nad Váhom.

 • Milovať Ježiša s Máriou

  Sestry redemptoristky

  pozývajú dievčatá od 17 do 30 rokov na duchovné cvičenia

  9. - 13. augusta 2017

  v Kežmarku.

  Viac info...

 • Čo hľadáte?

  Bratia jezuiti
  a anglické panny
  pozývajú mladých vo veku 18 - 35 rokov na tábor

  22. júla - 29. júla 2017
  na Trlenskej chate
  pri Ružomberku.

  Viac info...

 • Bol som hladný!

  Sestry františkánky

  pozývajú dievčatá od 17 rokov na duchovnú obnovu

  17. - 21. júla 2017

  v Bratislave.

  Viac info...

 • Buď radostná, vždy plná lásky, viery a nádeje

  Sestry uršulínky

  pozývajú dievčatá od 17 rokov na duchovnú obnovu

  13. - 16. júla 2017

  v Košiciach.

 • Len láska ti dáva krídla

  Sestry marianky

  pozývajú dievčatá od 15 rokov sa stíšiť a stretnúť sa so "svojím Kráľom"

  6. - 9. júla 2017

  v Močenku.

  Viac info...

 • ... a hľa, bolo to veľmi dobré

  Milosrdné sestry Svätého kríža

  pozývajú dievčatá od 17 rokov pozývajú prežiť niekoľko dní v tichu a pôsobení Božieho slova

  4. - 9. júla 2017

  v Cerovej - Lieskovom.

  Viac info...

 • U tebe je pramen života

  Sestry klarisky

  pozývajú dievčatá a mladé ženy na víkendový pobyt v kláštore

  v Brne - Soběšiciach

  16. - 18. júna 2017.

 • Duchovná obnova u SDR

  Sestry vykupiteľky

  pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

  16. - 18. júna 2017

  vo Vrícku.

  Viac info...

 • Duchovná obnova s pallotínmi

  Bratia pallotíni

  pozývajú chlapcov a mužov, ktorí uvažujú o kňazskom a bratskom povolaní, na duchovnú obnovu

  26. - 28. mája 2017

  v Spišskej Novej Vsi.

  Viac info...

 • Žijem vo viere v Božieho Syna...

  Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa

  pozývajú dievčatá od 16 do 35 rokov prežiť víkend v tichu, modlitbe a spoločenstve

  26. - 28. mája 2017

  v Bratislave.

 • Budem počúvať, čo povie Pán

  Modlitbové spoločenstvo "Angelus"

  pozýva mladých od 18 rokov, členov aj nečlenov Angelusu, na duchovnú obnovu o rozlišovaní životného povolania

  v Spišskej Novej Vsi

  12. - 14. mája 2017.

  Viac info...

 • Duchovná obnova pre mladých mužov

  Bratia verbisti

  pozývajú mužov od 17 do 35 rokov na duchovnú obnovu a modlitbové stretnutie

  12. - 14. mája 2017

  v Nitre - Kalvárii.

  Viac info...

 • Týždeň modlitieb za povolania v TT arcidiecéze

  Tím pre pastoráciu povolaní Trnavskej arcidiecézy

  pozýva na podujatia

  1. - 7. mája 2017.

 • PoVolanie Krista

  Bratia verbisti

  pozývajú mužov od 17 do 35 rokov, ktorí chcú stráviť čas s Pánom a  uvažovať vo svetle Božieho Slova nad svojím životom, na duchovnú obnovu

  5. - 7. mája 2017

  v Nitre.

  Viac info...

 • Deň otvorených dverí

  v gréckokatolíckom kňazskom seminári

  v Prešove

  30. apríla 2017.

 • Byť blízko Teba

  Ak máš chuť prežiť spoločný čas so zasvätenými, tak si pozvaný na víkendové stretnutie

  28. - 30. apríla 2017

  v Litmanovej.

  Registrácia...