Pastorácia povolaní na Slovensku

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:21
Tento týždeň:21

Práve je tu on-line 67 návštevníkov a nik z nášho tímu.

Archív pozvánok na akcie

Filter
 • Deň otvorených dverí

  v gréckokatolíckom kňazskom seminári

  v Prešove

  30. apríla 2017.

 • Byť blízko Teba

  Ak máš chuť prežiť spoločný čas so zasvätenými, tak si pozvaný na víkendové stretnutie

  28. - 30. apríla 2017

  v Litmanovej.

  Registrácia...

 • Pozývaš ma do neznáma...

  Sestry vincentky

  pozývajú mladých, ktorí hľadajú svoju cestu životom, na víkendové stretnutie naplnené modlitbou, stíšením a službou chudobným

  28. - 30. apríla 2017

  v Košiciach.

 • Poď a uvidíš

  Školské sestry sv. Františka

  pozývajú dievčatá a mladé ženy, hľadajúce svoju životnú cestu, na spoločné prežitie sviatkov

  13. - 17. apríla 2017

  v Bratislave.

  Viac info...

 • Hľa, všetko robím nové

  Sestry Panny Márie Útechy a bratia verbisti

  pozývajú mladých od 18 do 35 rokov sláviť veľkonočné trojdnie

  13. - 16. apríla 2017

  v Nitre.

  Viac info...

 • Baránok, ktorý bol pre nás obetovaný

  Sestry boromejky

  pozývajú dievčatá od 18 do 35 rokov na pôstnu duchovnú obnovu

  7. - 9. apríla 2017

  v Nitre na Kalvárii.

  Viac info...

 • Zobuj si z nôh obuv...

  Sestry spasiteľky

  pozývajú dievčatá od 16 do 35 rokov na jednodňovú duchovnú obnovu, ktorej ústrednou postavou bude Mojžiš,

  1. apríla 2017

  v Bratislave.

  Viac info...

 • Cez Máriu k Ježišovi

  Milosrdné sestry Svätého kríža

  pozývajú dievčatá od 17 rokov na duchovnú obnovu

  24. - 26. marca 2017

  v Lúčke - Potokoch.

  Viac info...

 • Prosím, odpusť!

  Sestry služobníčky

  pozývajú dievčatá od 14 do 25 rokov na duchovnú obnovu

  24. - 25. marca 2017

  vo Svite.

 • Duchovná obnova u sestier kapucínok

  Sestry kapucínky

  pozývajú všetkých od 17 rokov na stretnutie s Božím slovom

  19. februára 2017

  v Stupave.

  Viac info: kapucinky.doc

 • Na počiatku… je rodina

  Český tím pastorácie povolaní

  pozýva na stretnutie koordinátorov Pastorácie povolaní

  23. - 26. januára 2017

  na Velehrad.

 • Vydať sa na cestu so sv. Františkom

  Sestry kapucínky

  pozývajú dievčatá na duchovnú obnovu

  6. novembra a 11. decembra 2016

  v Stupave.

  Viac info...

 • Pán je môj pastier

  Bratia verbisti

  pozývajú mužov od 17 do 30 rokov, ktorí chcú stráviť čas s Pánom a prehĺbiť svoj život viery a dôvery v Božie prisľúbenia, na duchovnú obnovu

  9. - 11. decembra 2016

  v Bratislave - Petržalke.

  Viac info...

 • Preži víkend v kláštore

  Bratia dominikáni

  pozývajú mužov od 17 do 34 rokov hľadať svoje povolanie, prehĺbiť svoj duchovný život a zažiť život bratov kazateľov

  vo Zvolene

  9. - 11. decembra 2016.

  Viac info...

 • Skutočná sloboda

  Školské sestry sv. Františka

  pozývajú mladých od 15 rokov rokov na duchovnú obnovu spojenú s celonočnou adoráciou

  3. - 4. decembra 2016

  v Žiline.

  Viac info...

 • Maj milosrdenstvo

  Milosrdné sestry Svätého kríža

  pozývajú dievčatá od 17 rokov na duchovnú obnovu

  18. - 20. novembra 2016

  v Lúčke - Potokoch.

  Viac info...

 • Prichádza v mene Pánovom

  Sestry Panny Márie útechy a bratia verbisti,

  pri príležitosti ukončenia Svätého roku milosrdenstva a začiatku adventného obdobia, pozývajú mladých od 17 rokov na duchovnú obnovu

  18. - 20. novembra 2016

  v Nitre.

  Viac info...

 • Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo

  Milosrdné sestry Svätého kríža

  pozývajú dievčatá od 17 rokov na duchovnú obnovu

  4. - 6. novembra 2016

  v Zuberci.

  Viac info...

 • Duchovná obnova o rozoznávaní povolania

  Sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša

  pozývajú mladé ženy vo veku 18 - 30 rokov na duchovnú obnovu

  28. - 30. októbra 2016

  v Košiciach - Lorinčíku.

  Viac info...

 • Víkend na ceste rozlišovania povolania

  Menší bratia františkáni

  práve Teba úprimne pozývajú na víkendové stretnutie, na ktorom chcú hovoriť o Tvojich útrapách v hľadaní na ceste viery a povzbudiť Ťa, že v živote naozaj stojí za to pre niečo sa rozhodnúť,

  28. - 30. októbra 2016

  v Trstenej.

  Viac info...

 • Boh ma miluje! Ako odpovedám na jeho lásku?

  Sestry redemptoristky

  pozývajú dievčatá od 18 rokov na duchovnú obnovu

  28. - 30. októbra 2016

  vo Vranove nad Topľou.

  Viac info...

 • Víkendové stretnutie pre dievčatá

  Misijné sestry  služobnice Ducha Svätého
  pozývajú dievčatá a mladé ženy v modlitbovej atmosfére vo svetle Božieho slova rozpoznávať životné povolanie

  21. - 23. októbra 2016
  v Ivanke pri Nitre.

 • Pôst a púť za kňazov

  Pozývame do Šaštína
  8. októbra 2016.

  Viac info...

 • Na hlbinu

  Bratia verbisti

  pozývajú mužov od 16 do 30 rokov, ktorí chcú stráviť kvalitný čas s Pánom a uvažovať vo svetle Božieho Slova nad svojím životom na duchovnú obnovu

  7. - 9. októbra 2016

  v Nitre.

 • Púť milosrdenstva

  Sestry Panny Márie Útechy

  pozývajú mladé ženy a dievčatá, ktoré hľadajú svoje miesto v Cirkvi, na púť a stretnutie

  7. - 9. októbra 2016

  v Žiline.