Pastorácia povolaní na Slovensku

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:33
Tento týždeň:446

Práve je tu on-line 71 návštevníkov a nik z nášho tímu.

Archív pozvánok na akcie

Filter
 • Víkend na ceste rozlišovania povolania

  Menší bratia františkáni

  práve Teba úprimne pozývajú na víkendové stretnutie, na ktorom chcú hovoriť o Tvojich útrapách v hľadaní na ceste viery a povzbudiť Ťa, že v živote naozaj stojí za to pre niečo sa rozhodnúť,

  28. - 30. októbra 2016

  v Trstenej.

  Viac info...

 • Boh ma miluje! Ako odpovedám na jeho lásku?

  Sestry redemptoristky

  pozývajú dievčatá od 18 rokov na duchovnú obnovu

  28. - 30. októbra 2016

  vo Vranove nad Topľou.

  Viac info...

 • Víkendové stretnutie pre dievčatá

  Misijné sestry  služobnice Ducha Svätého
  pozývajú dievčatá a mladé ženy v modlitbovej atmosfére vo svetle Božieho slova rozpoznávať životné povolanie

  21. - 23. októbra 2016
  v Ivanke pri Nitre.

 • Pôst a púť za kňazov

  Pozývame do Šaštína
  8. októbra 2016.

  Viac info...

 • Na hlbinu

  Bratia verbisti

  pozývajú mužov od 16 do 30 rokov, ktorí chcú stráviť kvalitný čas s Pánom a uvažovať vo svetle Božieho Slova nad svojím životom na duchovnú obnovu

  7. - 9. októbra 2016

  v Nitre.

 • Púť milosrdenstva

  Sestry Panny Márie Útechy

  pozývajú mladé ženy a dievčatá, ktoré hľadajú svoje miesto v Cirkvi, na púť a stretnutie

  7. - 9. októbra 2016

  v Žiline.

 • Veď ma, Pane, vo svojom milosrdenstve

  Sestry služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony

  pozývajú dievčatá od 17 do 30 rokov, na stretnutie zamerané na:

  - hľadanie životnej cesty
  - ako spoznať Boží plán v mojom živote
  - čo žiada odo mňa Pán Boh
  - aké sú možnosti pre mňa v dnešnom svete

  22
  - 25. septembra 2016

  v Nitre.

  Viac info...

 • Modlitba a služba

  Sestry boromejky

  pozývajú dievčatá od 18 do 35 rokov na dobrovoľnícku prácu do kláštora sestier boromejok a otcov verbistov v Misijnom dome

  v Nitre - Kalvárii

  1. - 4. septembra, 14. - 18. septembra 2016.

  Viac info...

 • 2. ročník angelusáckej púte

  Modlitbové spoločenstvo "Angelus"

  pozýva mladých, ktorí hľadajú svoje povolanie v manželskom alebo v Bohu zasvätenom živote, na púť

  z Kremnice na Kremnické Bane

  3. - 4. septembra 2016.

 • Maj milosrdenstvo

  Milosrdné sestry Svätého kríža

  pozývajú dievčatá od 17 rokov na duchovnú obnovu

  26. - 28. augusta 2016

  v Lúčke - Potokoch.

  Viac info...

 • Pri studni

  Inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi

  pozýva ženy/dospelé dievčatá, ktoré chcú objavovať Boží plán pre svoj život, stráviť čas počúvaním Božieho slova a porozprávať sa o tom, čo im Pán hovorí, na duchovné cvičenia

  17. - 23. augusta 2016

  v Poľsku - Dursztyn.

  Viac info...

 • Otče náš

  Sestry redemptoristky

  pozývajú dievčatá vo veku 17 - 35 rokov prehĺbiť svoj vzťah s Bohom Otcom, modliť sa a rozjímať nad modlitbou Otče náš,

  na duchovných cvičeniach

  17. - 21. augusta 2016

  v Kežmarku.

  Viac info...

 • Pane, pošli niekoho iného

  Bratia jezuiti a sestry z Congregatio Jesu

  pozývajú mladých od 18 do 35 rokov na letný tábor

  7. - 14. augusta 2016

  v Trlenskej doline pri Ružomberku.

  Viac info...

 • Láska a odpustenie

  Sestry premonštrátky

  pozývajú dievčatá vo veku 16 - 18 rokov na letný pobyt

  7. - 12. augusta 2016

  vo Vrbovom.

  Viac info...

 • Milosrdenstvo ako cesta

  Školské sestry sv. Františka

  pozývajú dievčatá od 17 do 30 rokov prežiť týždeň v ich spoločenstve 

  v Žiline

  7. - 13. augusta 2016.

  Viac info...

 • Dopraj si Milosrdenstvo

  Školské sestry de Notre Dame

  pozývajú dievčatá rôznych vekových kategórii na duchovno-tvorivý pobyt a duchovné cvičenia

  6- 10. júla 2016 v Piešťanoch,

  18. - 22. júla 2016Beckove.

  Viac info...

 • Lectio divina

  Sestry premonštrátky

  pozývajú dievčatá vo veku 18 - 30 rokov prežiť víkend s Božím slovom v tichu a v meditácii

  7. - 10. júla 2016

  vo Vrbovom.

  Viac info...

 • Duchovná obnova s púťou na Levočskú horu

  Bratia pallotíni

  pozývajú chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom živote, na duchovnú obnovu

  1. - 3. júla 2016

  v Spišskej Novej Vsi.

  Viac info...

 • Milosrdenstvo očami matky Františky

  Sestry marianky

  pozývajú dievčatá stíšiť sa a pozrieť na Božie milosrdenstvo očami Božej služobnice Františky Lechnerovej

  1. - 4. júla 2016

  v Michalovciach.

 • Modlitba za povolanie

  Centrum Salvator

  pozýva modliť sa za svoje povolanie

  13. júna 2016

  v Bratislave.

  Viac info...

 • Budem počúvať, čo povie Pán

  Modlitbové spoločenstvo Angelus

  pozýva všetkých, ktorí sú na ceste hľadania svojho životného povolania, na stretnutie

  11. júna 2016

  v Banskej Bystrici.

  Viac info...

 • Milosrdná náruč otca

  Milosrdné sestry Svätého kríža

  pozývajú dievčatá od 17 rokov na duchovnú obnovu

  13. - 15. mája 2016

  v Zuberci.

 • S Kristom v Getsemanskej záhrade

  Sestry tešiteľky Božského Srdca Ježišovho

  pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

  6. - 8. mája 2016

  v Bratislave.

 • Bojisko v srdci

  Sestry redemptoristky

  pozývajú dievčatá a mladé ženy, ktoré hľadajú svoje povolanie, na duchovnú obnovu

  6. - 8. mája 2016

  vo Vranove nad Topľou.

 • S Máriou - Matkou Božieho Milosrdenstva

  Sestry uršulínky

  pozývajú dievčatá vo veku 18 - 35 rokov na trojdňovú duchovnú obnovu s mariánskou tematikou v spojení s Božím milosrdenstvom

  29. apríla - 1. mája 2016

  v Bratislave.