TOTO JE NEAKTUÁLNA POZVÁNKA

vytiahnutá z nášho archívu

Sv. Pavol - poslaný ohlasovať

Uverejnené: 24. november 2017

Bratia verbisti

pozývajú mužov od 17 do 30 rokov na duchovnú obnovu

24. - 26. novembra 2017

v Bratislave - Petržalke.