TOTO JE NEAKTUÁLNA POZVÁNKA

vytiahnutá z nášho archívu

Dôvera nechať sa objať

Uverejnené: 17. marec 2018

Sestry marianky

pozývajú dievčatá od 14 rokov na duchovnú obnovu

17. marca 2018

v Trnave.