TOTO JE NEAKTUÁLNA POZVÁNKA

vytiahnutá z nášho archívu

Buďte svätí a svet sa vám ukáže svätý

Uverejnené: 2. november 2018

Sestry vykupiteľky

pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

2. - 4. novembra 2018

v Bratislave.