TOTO JE NEAKTUÁLNA POZVÁNKA

vytiahnutá z nášho archívu

Dám vám nové srdce

Uverejnené: 15. marec 2019

Sestry vykupiteľky

pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

15. - 17. marca 2019

vo Vrícku.

Viac info...