TOTO JE NEAKTUÁLNA POZVÁNKA

vytiahnutá z nášho archívu

Presvietenie hmly

Uverejnené: 29. marec 2019

Menší bratia františkáni

pozývajú mladých mužov na stretnutia s témou rozlišovania povolania 

29. - 31. marca 2019

v Prešove.

Viac info...