TOTO JE NEAKTUÁLNA POZVÁNKA

vytiahnutá z nášho archívu

Hľa, Tvoje celoživotné povolanie

Uverejnené: 7. jún 2019

Menší bratia františkáni

pozývajú mladých mužov od 18 rokov na víkend rozpoznávania celoživotného povolania 

7. - 9. júna 2019

Bratislave.

Viac info...