TOTO JE NEAKTUÁLNA POZVÁNKA

vytiahnutá z nášho archívu

Dar srdca

Uverejnené: 22. november 2019

Sestry vykupiteľky

pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

22. - 24. novembra 2019

vo Vrícku.