TOTO JE NEAKTUÁLNA POZVÁNKA

vytiahnutá z nášho archívu

S rehoľníkmi vo Vysokých Tatrách

Uverejnené: 26. august 2020

Milosrdní bratia

pozývajú mladých mužov od 18 do 40 rokov, ktorí sa cítia byť povolaní slúžiť chorým a chudobným ľuďom a žiť v komunite,

26. - 30. augusta 2020

vo Vysokých Tatrách.

Viac info...