Bratia verbisti

pozývajú mužov od 17 do 35 rokov na duchovnú obnovu

26. - 28. januára 2018

v Bratislave - Petržalke.

10
feb

Kurz Samuel

Rehoľníci Spišskej diecézy pozývajú mladých od 17 do 35 rokov, ktorí úprimne a opravdivo hľadajú svoje životné povolanie.

Prihlasovanie do

10. februára 2018.

Viac info...

Modlitbové spoločenstvo Angelus

pozýva hľadajúcich mladých na duchovné cvičenia

15. - 18. februára 2018

v Beckove.

Viac info...

Bratia pallotíni

pozývajú mladých mužov od 15 rokov na formačné stretnutia v ich komunitách

17. februára - 9. marca 2018.

Viac info...

Bratia verbisti

pozývajú mužov od 17 do 35 rokov na duchovné obnovy

od septembra 2017 do mája 2018

v Bratislave - Petržalke.

Viac info...

Tieto pozvánky sú prevzaté z povolania.kbs.sk

pridaj pozvánku