Modlitbové spoločenstvo Angelus

pozýva na duchovné cvičenia v tichu

12. - 15. marca 2020

v Nitre.

Viac info...

Milosrdní bratia

pozývajú mladých mužov, ktorí túžia spoznať život v reholi, na duchovnú obnovu

13. - 15. marca 2020

v Brne.

Viac info...

Možno využiť odvoz z Bratislavy.

Sestry premonštrátky

pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

14. - 15. marca 2020

v Trnave.

Viac info...

 

27
mar

Dar srdca

Sestry vykupiteľky

pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu

27. - 29. marca 2020

vo Vrícku.

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka

pozýva chlapcov-stredoškolákov a starších na duchovnú obnovu

1. - 3. mája 2020

v Spišskej Kapitule.

Viac info...

Videopozvánka...

26
jún

Prameň

Sociálne sestry

pozývajú dievčatá od 19 do 35 rokov na stretnutia

vo februári júni 2020

Košiciach.

Viac info...

Tieto pozvánky sú prevzaté z povolania.kbs.sk

pridaj pozvánku