Sestry marianky

pozývajú dievčatá na duchovnú obnovu

24. novembra 2018

v Trnave.

Viac info...

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka

pozýva chlapcov od 15 rokov na duchovnú obnovu

30. novembra - 2. decembra 2018

v Spišskej Kapitule.

Viac info...

Sestry vincentky

pozývajú mladých od 15 rokov na duchovnú obnovu

7. - 9. decembra 2018

v Košiciach.

Sestry boromejky

pozývajú dievčatá vo veku 16-35 rokov zažiť spoločenstvo modlitby v ich komunite a službu seniorom v Misijnom dome

v Nitre na Kalvárii.

Viac info...

Tieto pozvánky sú prevzaté z povolania.kbs.sk

pridaj pozvánku