Akadem 2011 v Ružomberku

Aká je moja cesta? Ako sa správne rozhodovať? Taká bola téma vo workshope o povolaniach, ktorý mal spolu s inými tematickými stretnutiami svoje miesto v sobotnom popoludňajšom programe. Toto stretnutie bolo určené hlavne pre tých, ktorí hľadajú ten správny životný smer a sebarealizáciu.

Ďalej bolo spomenuté aj to, že žijeme vo svete reklamy, relativizácie hodnôt, čo spôsobuje značné problémy v rozhodovaní sa pre niečo na celý život. Preto je veľmi dôležité aj to, na základe čoho sa rozhoduje mladý človek, ktorý je na križovatke svojej životnej voľby: sú jeho rozhodnutia viac racionálne alebo skôr na základe momentálne prežívaných emócií? Takéto skúmanie seba samého môže dnešnému človeku pomôcť dôkladnejšie identifikovať svoj temperament. Dokonca aj ignorancia a ľahostajnosť v závažných veciach sú rozhodnutím:

„Ak sa chcete najlepšie rozhodnúť, tak sa rozhodnite pre správnu vec. Najhoršie rozhodnutie vychádza z toho, že nič nespravíte.“ Theodore Roosvelt

Neodmysliteľným prvkom v správnom rozhodovaní sa je sloboda. Sloboda "od", a taktiež sloboda "pre". Slobodné, čiže nenútené rozhodnutie, odpútané od všetkých neusporiadaných náklonností je oveľa zrelšie a trvácnejšie od toho, ktorému tieto prvky chýbajú.

Stojí za to, aby sme tu spomenuli tri základy voľby:

1.Priame Božie vnuknutie: "Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?" (Sk 9,4) Je to výnimočná cesta.

2. Spoznanie a rozlíšenie vlastných inklinácií: ako sú ladené moje koníčky, záľuby, môj životný štýl. 

3. Racionálny prístup: vlastnou vnútornou úvahou a zvážením mnohých okolností svojho života odkryjem svoje povolanie.

Skúsenosť ukazuje, že voľba je kombináciou 2. a 3. bodu. Samozrejme, že je v nich prítomné Božie vnuknutie.

 Zdroj: P. Peter Girašek SJ, Ružomberok