Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Pravá sloboda ducha

   

  Dobrotivý Bože,
  pokorne ťa prosím, uchráň ma od starostí každodenného života,
  aby som nimi príliš nepodliehal,
  od mnohých telesných potrieb, aby ma nezachvátila rozkoš,
  od všetkých duchovných prekážok, aby som neklesol zlomený ťažkosťami. Bože môj, nevýslovná slasť,
  premeň mi v horkosť všetku telesnú útechu, ktorá ma odťahuje od lásky večných vecí
  a vábi ma k tebe klamlivým čarom časného pôžitku.
  Nech ma nepremôže,Bože môj,
  krv a telo.
  Nech ma nezvedie svet a jeho krátka sláva.
  Nech ma neoklame diabol a jeho ľstivosť.
  Daj mi silu odporovať, trpezlivosť znášať a stálosť vytrvať.
  Miesto všetkých svetských útech
  daj mi hojivé pomazanie svojho ducha,
  a namiesto telesnej lásky vlej do môjho srdca lásku k svojmu menu.
  Amen.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:32
Tento týždeň:192

Práve je tu on-line 39 návštevníkov a nik z nášho tímu.Obnova o čistote

Dňa 9. a 10. decembra 2011 bola v Trnave duchovná obnova na tému čistota. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave alebo priebehu.

Moja vďaka patrí aj tým, ktorí sa osobne nezúčastnili, ale pomohli na diaľku: ďakujem S. M. Faustíne Zaťkovej, FDC za spropagovanie na našej webovej stránke a sestre Celine Pčolinskej za zverejnenie oznamu na  stránke Pastorácia povolaní na Slovensku. Som veľmi vďačná všetkým 15 dievčatám, ktoré prišli a prispeli veľkou mierou k atmosfére vzájomného prijatia a úprimného zdieľania.
Duchovnú obnovu sprevádzal vysluhovaním sviatostí a múdrosťou slova p. Ján Otruba, OFMCap. Obnovu sme začali sv. omšou v bazilike P. Márie Trnavskej a jej sme aj zverili čistotu svojho srdca a všetkých našich drahých. Potom nasledovala prednáška o hodnote ženy a čistoty. Každá z nás si uvedomila, akým vzácnym darom pre tento svet nás Boh urobil a ako je nesmierne dôležité pestovať a chrániť svoju čistotu. Vyvrcholením večera bola spoločná a potom aj individuálna adorácia až do rána. V sobotu sme mali spoločné ranné chvály, prednášku, sviatosť zmierenia, sv. omšu, lectio divina a zdieľanie. Napriek niekoľkým „trapasom“, ktoré boli s touto obnovou spojené už od začiatku jej organizovania, rozchádzali sme sa naplnené Božou láskou a úprimnou radosťou :-) . Verím, že účinky Božích milostí z tejto obnovy budú ešte dlho živé v našich srdciach. Bohu vrúcna vďaka!

Sr. M. Veronika, FDC

 

 

 

 

 

PRIDAŤ SPRÁVU O PASTORÁCII POVOLANÍ