Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Za duchovné povolania

      Pane Ježišu,
  ty si povolával, koho si chcel;
  volaj mnohých z nás, aby sme pracovali pre teba a s tebou. 
  Ty si svojím slovom osvietil tých, ktorých si povolal;
  osvecuj nás darom viery v teba.
  Ty si ich chránil v ťažkostiach;
  pomáhaj mladým premáhať ťažkosti dneška. 
  A keď pozveš niekoho z nás, aby sa celý zasvätil tebe,
  nech tvoja láska zahrieva toto povolanie
  od jeho zrodu a
  dáva mu vzrast a vytrvalosť až do konca.
  Amen

   

  Ján Pavol II

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:72
Tento týždeň:152

Práve je tu on-line 30 návštevníkov a nik z nášho tímu.Obnova o čistote

Dňa 9. a 10. decembra 2011 bola v Trnave duchovná obnova na tému čistota. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave alebo priebehu.

Moja vďaka patrí aj tým, ktorí sa osobne nezúčastnili, ale pomohli na diaľku: ďakujem S. M. Faustíne Zaťkovej, FDC za spropagovanie na našej webovej stránke a sestre Celine Pčolinskej za zverejnenie oznamu na  stránke Pastorácia povolaní na Slovensku. Som veľmi vďačná všetkým 15 dievčatám, ktoré prišli a prispeli veľkou mierou k atmosfére vzájomného prijatia a úprimného zdieľania.
Duchovnú obnovu sprevádzal vysluhovaním sviatostí a múdrosťou slova p. Ján Otruba, OFMCap. Obnovu sme začali sv. omšou v bazilike P. Márie Trnavskej a jej sme aj zverili čistotu svojho srdca a všetkých našich drahých. Potom nasledovala prednáška o hodnote ženy a čistoty. Každá z nás si uvedomila, akým vzácnym darom pre tento svet nás Boh urobil a ako je nesmierne dôležité pestovať a chrániť svoju čistotu. Vyvrcholením večera bola spoločná a potom aj individuálna adorácia až do rána. V sobotu sme mali spoločné ranné chvály, prednášku, sviatosť zmierenia, sv. omšu, lectio divina a zdieľanie. Napriek niekoľkým „trapasom“, ktoré boli s touto obnovou spojené už od začiatku jej organizovania, rozchádzali sme sa naplnené Božou láskou a úprimnou radosťou :-) . Verím, že účinky Božích milostí z tejto obnovy budú ešte dlho živé v našich srdciach. Bohu vrúcna vďaka!

Sr. M. Veronika, FDC