Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Za duchovné povolania

      Pane Ježišu,
  ty si povolával, koho si chcel;
  volaj mnohých z nás, aby sme pracovali pre teba a s tebou. 
  Ty si svojím slovom osvietil tých, ktorých si povolal;
  osvecuj nás darom viery v teba.
  Ty si ich chránil v ťažkostiach;
  pomáhaj mladým premáhať ťažkosti dneška. 
  A keď pozveš niekoho z nás, aby sa celý zasvätil tebe,
  nech tvoja láska zahrieva toto povolanie
  od jeho zrodu a
  dáva mu vzrast a vytrvalosť až do konca.
  Amen

   

  Ján Pavol II

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:16
Tento týždeň:984

Práve je tu on-line 45 návštevníkov a nik z nášho tímu.Duchovná obnova v Humennom

Dňa 16.júla 2012, sa v rehoľnom dome Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie  v Humennom, konala duchovná obnova pre dievčatá. Spoločne sme sa zamýšľali nad témou: Boh je Láska, milujme Ho! Tento deň sa niesol v radostnom duchu.

Od rána sa dievčatá sa aktívne zapájali do rôznych aktivít. S veľkou chuťou sa ponárali do Božieho Slova a nachádzali v ňom nové pravdy o Božej láske. Celý deň nám Pán preukazoval svoju lásku cez toto nádherné spoločenstvo. Veľká vďaka patrí aj o. Marošovi Dupnákovi CSsR, ktorý duchovne sprevádzal túto obnovu. S radostným srdcom sa venoval týmto dievčatám a snažil sa im prakticky ukázať, ako vyzerá svätec v dnešnej dobe. Obohacujúcim prínosom bolo aj spoločné, úprimné zdieľanie sa. Pre väčšinu z nich žiť sväto, znamená žiť každodenný život v radosti a v pokore. Vyvrcholením dňa bola sv. liturgia - prijatie najväčšej lásky. Po nej sme ako správni kresťania mali AGAPÉ - formou spoločnej opekačky. Ďakujem Pánovi, za tento nádherný deň, za každý dôkaz jeho mocnej lásky.

 • stretko
 • v_kaplnke
 • scenka

Sr. Simeona, SNPM

 

 

PRIDAŤ SPRÁVU O PASTORÁCII POVOLANÍ