Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Odpusť mi

   

  Drahý Ježišu,
  odpusť mne,
  odlúčenej duši, ktorá sa ťa zriekla,
  pretože som bol slepý.
  Prepáč mi, že som zamenil tvoju lásku za bezcenné veci,
  ktoré nič neznamenajú.
  Pomôž mi nájsť odvahu kráčať po tvojom boku,
  prijať s vďačnosťou tvoju lásku a milosrdenstvo.
  Pomôž mi zostať blízko tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu
  a už nikdy viac sa od Teba nevzdialiť.
  AmenDuchovná obnova v Humennom

Dňa 16.júla 2012, sa v rehoľnom dome Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie  v Humennom, konala duchovná obnova pre dievčatá. Spoločne sme sa zamýšľali nad témou: Boh je Láska, milujme Ho! Tento deň sa niesol v radostnom duchu.

Od rána sa dievčatá sa aktívne zapájali do rôznych aktivít. S veľkou chuťou sa ponárali do Božieho Slova a nachádzali v ňom nové pravdy o Božej láske. Celý deň nám Pán preukazoval svoju lásku cez toto nádherné spoločenstvo. Veľká vďaka patrí aj o. Marošovi Dupnákovi CSsR, ktorý duchovne sprevádzal túto obnovu. S radostným srdcom sa venoval týmto dievčatám a snažil sa im prakticky ukázať, ako vyzerá svätec v dnešnej dobe. Obohacujúcim prínosom bolo aj spoločné, úprimné zdieľanie sa. Pre väčšinu z nich žiť sväto, znamená žiť každodenný život v radosti a v pokore. Vyvrcholením dňa bola sv. liturgia - prijatie najväčšej lásky. Po nej sme ako správni kresťania mali AGAPÉ - formou spoločnej opekačky. Ďakujem Pánovi, za tento nádherný deň, za každý dôkaz jeho mocnej lásky.

 • stretko
 • v_kaplnke
 • scenka

Sr. Simeona, SNPM