Pastorácia povolaní na Slovensku

  • Praktická modlitba zasvätených v roku zasväteného života

    Všemohúci a dobrotivý Pane, ďakujeme ti za dar povolania k zasvätenému životu. Vďaka ti, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť. Daj, aby sme veľkodušne kráčali po úzkej ceste evanjeliovej dokonalosti a udeľ nám schopnosť byť pre tento svet znamením Božej lásky. Z nova túžime obnoviť si naše rehoľné sľuby a zachovať ich verne až do konca životom v chudobe, čistote a poslušnosti. Presvätá Panna, Matka Božia Mária, nauč nás žiť pod tvojou ochranou na chválu a slávu Najsvätejšej Trojice, aby sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom. Amen.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:0
Tento týždeň:128

Práve je tu on-line 43 návštevníkov a nik z nášho tímu.Duchovná obnova v Humennom

Dňa 16.júla 2012, sa v rehoľnom dome Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie  v Humennom, konala duchovná obnova pre dievčatá. Spoločne sme sa zamýšľali nad témou: Boh je Láska, milujme Ho! Tento deň sa niesol v radostnom duchu.

Od rána sa dievčatá sa aktívne zapájali do rôznych aktivít. S veľkou chuťou sa ponárali do Božieho Slova a nachádzali v ňom nové pravdy o Božej láske. Celý deň nám Pán preukazoval svoju lásku cez toto nádherné spoločenstvo. Veľká vďaka patrí aj o. Marošovi Dupnákovi CSsR, ktorý duchovne sprevádzal túto obnovu. S radostným srdcom sa venoval týmto dievčatám a snažil sa im prakticky ukázať, ako vyzerá svätec v dnešnej dobe. Obohacujúcim prínosom bolo aj spoločné, úprimné zdieľanie sa. Pre väčšinu z nich žiť sväto, znamená žiť každodenný život v radosti a v pokore. Vyvrcholením dňa bola sv. liturgia - prijatie najväčšej lásky. Po nej sme ako správni kresťania mali AGAPÉ - formou spoločnej opekačky. Ďakujem Pánovi, za tento nádherný deň, za každý dôkaz jeho mocnej lásky.

  • stretko
  • v_kaplnke
  • scenka

Sr. Simeona, SNPM

 

 

PRIDAŤ SPRÁVU O PASTORÁCII POVOLANÍ