Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Za duchovné povolania

      Pane Ježišu,
  ty si povolával, koho si chcel;
  volaj mnohých z nás, aby sme pracovali pre teba a s tebou. 
  Ty si svojím slovom osvietil tých, ktorých si povolal;
  osvecuj nás darom viery v teba.
  Ty si ich chránil v ťažkostiach;
  pomáhaj mladým premáhať ťažkosti dneška. 
  A keď pozveš niekoho z nás, aby sa celý zasvätil tebe,
  nech tvoja láska zahrieva toto povolanie
  od jeho zrodu a
  dáva mu vzrast a vytrvalosť až do konca.
  Amen

   

  Ján Pavol IIDuchovná obnova pre dievčatá vo Svite

Dňa 5.-7. 4. 2013 v kláštore Sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene počatej, sa konala duchovná obnova pre dievčatá od 15 rokov pod názvom: „Do dlaní som si ťa vryl" alebo "Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“.

Stretli sa dievčatá z rôznych kútov Slovenska: z blízkeho Popradu, ale aj zo Žiliny, Trnavy, Reľova, či Kežmarku. Dievčatá mali možnosť hlbšie sa zamyslieť nad podstatou duchovného života, nad hodnotou času stráveného s Bohom. Prednášku o milosrdenstve a konfliktoch v našom živote mal ThLic. Peter Nákačka, riaditeľ KBD. Dievčatá odchádzali do svojich domovov s hlbokými zážitkami a predsavzatiami, napr.:

- Budem sa snažiť častejšie modlievať a tráviť čas s Bohom
- Chcela by som vytvoriť osobný pevný vzťah s Bohom
- Rozhodla som sa dať si predsavzatie každý deň otvoriť brány srdca Otcovi
- Chcela by som stať lepším človekom. Nebyť kresťanom, ktorý sa iba modlí, ale NE-koná, chcem svoju vieru previesť do praxe
- Uvedomila som si, že Boh ma nekonečne miluje, aj napriek mojej ľahostajnosti, hriechom, nevšímavosti, atď.

Veríme, že dievčatám sa to podarí. V modlitbe na nich myslíme a prajeme im, aby ich srdce bolo tiché a pokorné podľa vzoru Srdca Ježišovho.


Sestry služobníčky NPMNP