Pastorácia povolaní na Slovensku

  • Praktická modlitba zasvätených v roku zasväteného života

    Všemohúci a dobrotivý Pane, ďakujeme ti za dar povolania k zasvätenému životu. Vďaka ti, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť. Daj, aby sme veľkodušne kráčali po úzkej ceste evanjeliovej dokonalosti a udeľ nám schopnosť byť pre tento svet znamením Božej lásky. Z nova túžime obnoviť si naše rehoľné sľuby a zachovať ich verne až do konca životom v chudobe, čistote a poslušnosti. Presvätá Panna, Matka Božia Mária, nauč nás žiť pod tvojou ochranou na chválu a slávu Najsvätejšej Trojice, aby sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom. Amen.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:3
Tento týždeň:131

Práve je tu on-line 26 návštevníkov a nik z nášho tímu.Duchovná obnova pre dievčatá vo Svite

Dňa 5.-7. 4. 2013 v kláštore Sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene počatej, sa konala duchovná obnova pre dievčatá od 15 rokov pod názvom: „Do dlaní som si ťa vryl" alebo "Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“.

Stretli sa dievčatá z rôznych kútov Slovenska: z blízkeho Popradu, ale aj zo Žiliny, Trnavy, Reľova, či Kežmarku. Dievčatá mali možnosť hlbšie sa zamyslieť nad podstatou duchovného života, nad hodnotou času stráveného s Bohom. Prednášku o milosrdenstve a konfliktoch v našom živote mal ThLic. Peter Nákačka, riaditeľ KBD. Dievčatá odchádzali do svojich domovov s hlbokými zážitkami a predsavzatiami, napr.:

- Budem sa snažiť častejšie modlievať a tráviť čas s Bohom
- Chcela by som vytvoriť osobný pevný vzťah s Bohom
- Rozhodla som sa dať si predsavzatie každý deň otvoriť brány srdca Otcovi
- Chcela by som stať lepším človekom. Nebyť kresťanom, ktorý sa iba modlí, ale NE-koná, chcem svoju vieru previesť do praxe
- Uvedomila som si, že Boh ma nekonečne miluje, aj napriek mojej ľahostajnosti, hriechom, nevšímavosti, atď.

Veríme, že dievčatám sa to podarí. V modlitbe na nich myslíme a prajeme im, aby ich srdce bolo tiché a pokorné podľa vzoru Srdca Ježišovho.


Sestry služobníčky NPMNP

 

PRIDAŤ SPRÁVU O PASTORÁCII POVOLANÍ