Stretnutie zodpovedných za pastoráciu povolaní - jar 2013

V dňoch od 10. do 13. apríla 2013 sa v penzióne Zornička na Donovaloch uskutočnilo Celoslovenské stretnutie pre koordinátorov pastorácie povolaní a tých, ktorí pracujú vo formácii v sprevádzaní povolaní. Téma stretnutia bola: Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov...

Vo štvrtok dopoludnia nám Palo Danko predstavil projekt R13. Popoludní bola volebná časť - zvolili sme nový celoslovenský tím pre pastoráciu povolaní. Navštívil nás aj otec biskup Tomáš Galis. Po voľbe s nami slávil svätú omšu, kde nás povzbudil k väčšej horlivosti. Večer sme mali adoráciu za nové povolania.

V piatok nám prednášal PhDr. Marek Forgáč, PhD. prodekan Teologickej fakulty v Košiciach pre vedu a výskum - antropológiu mladého človeka a povolanie k zasvätenému životu. Popoludní hovoril o nebezpečenstve narcizmu v duchovnom živote a potom nasledovala diskusia. Na záver sme slávili sv. omšu. Spoločný večer sme ukončili Akatistom k presvätej Bohorodičke, viedol ho otec Maroš Dupnák CSsR a sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie.

Sobotu sme začali pracovne - hovorili sme o oficiálnej internetovej stránke pastorácie povolaní a prerozdelili sme si úlohy s ňou súvisiace. Hovorili sme tiež o príprave Rehoľnej kaviarne a výstave rehoľných povolaní EXPO, ktoré budú počas akcie R13.

Modlili sme sa spolu, samozrejme, za nové povolania a aj sme si zatancovali :-)

Sr. Celina Pčolinská, Kongregácia sestier Najsv. Spasiteľa