Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Dokonalá láska

   

  Chvála a sláva patrí tebe,
  Ježišu najmilší.
  Svetlom si mi v tme,
  tvoja láska nech vo mne blčí.
  Cestu ukazuješ poblúdeným,
  veď ty sám si cestou,
  milosrdenstvo preukazuješ skrúšeným,
  Pane, ostávaj vždy so mnou.
  Lebo ty si dokonalá Láska,
  väčšej vo svete niet,
  lebo, Pane, ty a tvoja láska
  výkúpili ste tento svet.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:44
Tento týždeň:370

Práve je tu on-line 36 návštevníkov a nik z nášho tímu.Košický tím na animátorskej škole v Španej doline

Diecézne centrum mládeže MAJÁK v Španej Doline privítalo počas víkendu 13.-14. apríla 2013 košický tím pre pastoráciu povolaní v zložení br. Jozef OSA, sr. Avila OP, sr. Joachima SSNPM, sr. Simeona CJ, sr. Natanaela OSF a sr. Renáta SSS, ktorí si pripravili program pre účastníkov animátorskej školy.

 

Program začali prednáškou o povolaní, pokračovali v hľadaní základných znakov duchovného povolania formou videoprojekcie. Popoludňajší program pokračoval prácou v malých skupinkách s biblickým textom a praktickou kreatívnou dynamikou. V závere dňa sme sa spoločne - účastníci animátorskej školy, animátori i pastoračný tím – modlili a ďakovali pri adorácii. Celý program bol obohatený aj svedectvami členov pastoračného tímu o svojej ceste k duchovnému povolaniu.

Ako vnímali našu prítomnosť mladí z animátorskej školy?

Martin: „Vaše svedectvá vo mne zanechali riadne povzbudenie. Napriek tomu, že každé svedectvo bolo úplne odlišné a spomínalo iné úskalia, vždy to skončilo v rovnakom cieli - v Bohu. Je to obrovská nádej vedieť, že čokoľvek človek spraví, vždy je tu Pán, ktorý ho príjme a počká. Ďakujem za čas strávený s vami. Nech vás Pán žehná vo vašom povolaní.“

sr. Natanaela OSF