Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Za misijné povolania

  Zjednotení s mladými celého sveta
  dvíhame svoju modlitbu
  k Pánovi žatvy,
  aby znásobil počet
  ohlasovateľov Evanjelia,
  s istotou,
  že vypočuje našu modlitbu,
  ktorú nám Ježiš prikázal modliť sa.
  Bože, náš Otec,
  zverujeme Ti mladých
  celého sveta,
  s ich problémami,
  túžbami a nádejami.
  Obráť k nim svoj pohľad
  a urob ich nositeľmi
  a staviteľmi civilizácie lásky.
  Volaj ich k nasledovaniu
  Ježiša, Tvojho Syna.
  Urob ich schopnými pochopiť,
  že stojí za to
  obetovať svoj život pre Teba
  a za ľudstvo.
  Daj im veľkodušnosť,
  aby rýchlo a bez váhania
  odpovedali na Tvoje volanie.
  Daj, aby spoznali, že povolanie,
  ktoré im dávaš,
  je vždy aktuálne a veľmi potrebné.
  Amen.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:10
Tento týždeň:10

Práve je tu on-line 20 návštevníkov a nik z nášho tímu.Stretnutie koordinátorov v Smižanoch

V dňoch 16.-19. októbra 2013 sa v rehoľno-formačnom centre v Smižanoch uskutočnilo jesenné stretnutie koordinátorov pastorácie povolaní na Slovensku. Na začiatku stretnutia nás navštívil a úvodnú svätú omšu celebroval otec biskup Tomáš Galis, ktorý je predsedom Subkomisie pre pastoráciu povolaní a semináre pri KBS.

Prednášky na témy: Rozmer emócií v pastoračnej starostlivosti o povolania; Láska a emócie; Emócie - Riziká; Kritéria emocionálnej zrelosti, viedol kňaz a psychológ Dr. Marek Dziewecki. Po odprednášaných blokoch bol priestor pre naše otázky a diskusiu.

Informácie o európskom stretnutí koordinátorov povolaní v Ríme v júni 2013 a prezentáciu o pastorácii povolaní na Slovensku tam prezentovanú, nám predstavila sr. Zuzana Šimková ŠSND.

Informácie o  EXPO povolaní a o Rehoľnej kaviarni v júli 2013 počas stretnutia mládeže na R13 v Ružomberku sprostredkovala sr. Celina Pčolinská. Odovzdala prítomným pozdrav a poďakovanie za službu od sr. Julky Salašovej OSF, koordinátorky projektu EXPO. Prostredníctvom fotografií sme si sprítomnili atmosféru tohto podujatia. Zástupca či zástupkyňa z každej rehole predstavili, čím sa ako spoločenstvo na EXPO prezentovali.

Vo štvrtok nám páter Braňo Fabo OFMCap v homílii opísal krásu blahosklonnosti Boha pri stretnutí s človekom a povzbudil nás, aby sme sa nechali „nakaziť“ Božou láskou. Ten „vírus“ potom budeme šíriť nech budeme kdekoľvek a nech povieme čokoľvek.

Štvrtok večer sme  strávili v prítomnosti Eucharistického Krista a vyprosovali sme nielen nové duchovné povolania, ale ďakovali sme za tie svoje a prosili sme o milosť vytrvať v povolaní až dokonca.

V piatok večer medzi nás zavítal a svätú omšu celebroval diecézny spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Povzbudil nás k modlitbe za povolania a k práci v pastorácii povolaní, ale pripomenul, že povolania dáva Boh, kedy chce a koľko chce. Deň sme zakončili spoločnou modlitbou svätého ruženca.

V sobotu dopoludnia nám sr. Dominika Ségyová CSCDIJ ozrejmila situáciu v spoločenstve Angelus, že hľadajú nových členov do tímu a páter Ján Macej OFMCap nám cez prezentáciu priblížil fungovanie Angelusu.

Sestra Celina Pčolinská informovala o oficiálnej internetovej stránke pastorácie povolaní na Slovensku a predstavila nový web-tím. Diecézne tímy nám priblížili svoju prácu a plány do budúcnosti a tajomník nášho celoslovenského tímu Marián Bér, ktorý stretnutie moderoval, nás na záver požehnal.

Nabití informáciami o emóciách, posilnení vzájomným radostným svedectvom  a povzbudení bratským i sesterským spoločenstvom, vrátili sme sa do svojich komunít, kde chceme naďalej slúžiť novým povolaniam.

 • 2013-smizany-05
 • 2013-smizany-01
 • 2013-smizany-06
 • 2013-smizany-00

Sestra Celina Pčolinská 

 

 

PRIDAŤ SPRÁVU O PASTORÁCII POVOLANÍ