EXPO povolaní 2013

Počas tohtoročných letných prázdnin v dňoch od 26. do 28. júla sa v Ružomberku konalo Národné stretnutie mládeže R13. Prebiehalo v duchu Svetových dní mládeže, keďže predstavovalo alternatívu pre tých, ktorí necestovali do brazílskeho Ria de Janeiro. Celé podujatie zastrešovala Rada pre mládež a univerzity KBS.
V rámci stretnutia R13 sa na Slovensku sa po prvýkrát v histórii uskutočnilo EXPO povolaní. Išlo o prehliadku povolaní, ktorá umožnila rôznym rehoľným spoločenstvám, kongregáciám, sekulárnym inštitútom a hnutiam na Slovensku predstaviť svoju charizmu mladým pútnikom. Do projektu sa zapojilo celkovo 52 spoločenstiev.

Samotné EXPO povolaní prebiehalo v sobotu 27. júla popoludní na Námestí Andreja Hlinku. Prehliadku sprevádzali mnohé zaujímavé aktivity. Bolo na každej rehoľnej komunite, sekulárnom  inštitúte či laickom spoločenstve, ako prezentovalo svoju charizmu. Ponuka bola skutočne pestrá.

Vyberám aspoň niektoré nápady: mladí pútnici mohli spoznať sv. Angelu pri pagáči, stretnúť sv. Vincenta na chodúľoch, vyrobiť si vlastný ruženec či ikonu tváre Ježiša, ochutnať nápoj priateľstva z Argentíny alebo si dať kapučíno od bratov kapucínov. Taktiež si mohli vyrobiť pamätné drevené známky vo františkánskom duchu. Nechýbala ošetrovňa, kvízy, modlitba cez hudbu a tanec, gregoriánsky chorál, práca s Písmom, škola modlitby či maľby ornamentu, ani predstavenie a prezentácie viacerých spiritualít v ich tradičnom oblečení. Mladí mali možnosť prejsť labyrintom s názvom Dobrodružstvo povolania a vyskúšať si veľa ďalších kreatívnych ponúk.

Počas EXPO povolaní fungovala aj rehoľná kaviareň, kde si mohli mladí pútnici so zasvätenými osobami priateľsky posedieť pri káve alebo čaji. Na EXPO nechýbal ani pápež František – maketa v životnej veľkosti – pri ktorej sa mohli mladí odfotiť.

Súčasťou podujatia bola aj možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a tiež služba ucha.
Inšpirácia pochádzala zo Svetových dní mládeže. Po prvý raz v histórii sa totiž EXPO uskutočnilo v roku 2002 v kanadskom Toronte na Svetových dňoch mládeže.

Mladí v dnešnej dobe sú „hladní a smädní“ po skutočných hodnotách, ktoré im svet nemôže dať.  Myslím, že počas stretnutia R13 a samotného EXPO sa nám aspoň trošku podarilo ukázať mladým pútnikom, že jediný zmysel života nájdu pri stretnutí s Kristom, dať im zakúsiť silu spoločenstva a povzbudiť ich v hľadaní Božej vôle pre svoj život.

Keď sme začali pripravovať EXPO, nevedeli sme, čo máme očakávať, pretože tento projekt sa na Slovensku organizoval po prvý krát. Nechali sme sa prekvapiť, ako nás povzbudzoval aj pápež František na veľkonočnú vigíliu: „Nebojme sa prekvapení, ktoré pre nás pripravil Boh.“ A výsledok? Boli sme milo prekvapení – myslím všetci.
Spolu nás bolo asi 285 ochotných urobiť krok viery, slúžiť a byť darom pre mladých, ktorí prišli na R13 a EXPO povolaní. Pápež František v jednej svojej homílii povedal: „Ak naozaj chceme nasledovať Ježiša, musíme žiť život ako dar, ktorý sa dáva ostatným, nie ako poklad, ktorý má byť strážený...“

sr. Juliana Salašová OSF,
koordinátorka projektu EXPO povolaní v rámci stretnutia R13