Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Dokonalá láska

   

  Chvála a sláva patrí tebe,
  Ježišu najmilší.
  Svetlom si mi v tme,
  tvoja láska nech vo mne blčí.
  Cestu ukazuješ poblúdeným,
  veď ty sám si cestou,
  milosrdenstvo preukazuješ skrúšeným,
  Pane, ostávaj vždy so mnou.
  Lebo ty si dokonalá Láska,
  väčšej vo svete niet,
  lebo, Pane, ty a tvoja láska
  výkúpili ste tento svet.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:26
Tento týždeň:266

Práve je tu on-line 15 návštevníkov a nik z nášho tímu.Na gospelovom koncerte sa modlilo za povolania

Sviatok Obetovania Pána bol zároveň aj dňom zasväteného života - o dôvod viac modliť sa za nové duchovné povolania. A kto spieva, dvakrát sa modlí... 

2. februára 2014 sa v kostolíku v Dolnej Štubni uskutočnil mládežnícky gospelový koncert spojený s modlitbou za povolania.
Prvým „kľúčom“ stretnutia bol práve prežívaný liturgický sviatok Obetovania Pána a zároveň deň zasväteného života. V úvode stretnutia bola premietaná multimediálna prezentácia s témou voľby svojho životného povolania, ktorá bola spojená s recitovanou modlitbou za duchovné povolania.
Všetkým účastníkom koncertu bola položená aj „kľúčová“ otázka podľa slov bl. Jána Pavla II.: Ku komu chceme ísť? Komu odovzdať svoj život?
No a tretím kľúčom, ktorý mal otvoriť náš vzťah s Pánom Bohom, bolo vystúpenie mládežníckej gospelovej skupiny USB zo Starej Bystrice. To ona nám svojím úžasným spevom a mnohými prezentovanými piesňami pomohla zodpovedať na skôr položené životné otázky. Svojím vystúpením vytvorili jednu krásnu atmosféru modlitby, chvál a spevu, ktoré vyplnili vyše hodinový čas. 

Celkom veľká účasť záujemcov bola len potvrdením toho, že sú ešte ľudia, ktorí chcú žiť hodnotný kresťanský život spojený s Bohom. 

Veľká vďaka patrí v prvom rade mládežníckej speváckej skupine USB zo Starej Bystrice za prijatú pozvánku a predvedený koncert, ale aj všetkým, ktorí ho pomohli zorganizovať.

Text a foto: páter Štefan Bysiek SCJ, rektor kostola v Dolnej Štubni a koordinátor pre pastoráciu povolaní SCJ

 • gospelovy_koncert4
 • gospelovy_koncert1
 • gospelovy_koncert2
 • gospelovy_koncert3