Na gospelovom koncerte sa modlilo za povolania

Sviatok Obetovania Pána bol zároveň aj dňom zasväteného života - o dôvod viac modliť sa za nové duchovné povolania. A kto spieva, dvakrát sa modlí... 

2. februára 2014 sa v kostolíku v Dolnej Štubni uskutočnil mládežnícky gospelový koncert spojený s modlitbou za povolania.
Prvým „kľúčom“ stretnutia bol práve prežívaný liturgický sviatok Obetovania Pána a zároveň deň zasväteného života. V úvode stretnutia bola premietaná multimediálna prezentácia s témou voľby svojho životného povolania, ktorá bola spojená s recitovanou modlitbou za duchovné povolania.
Všetkým účastníkom koncertu bola položená aj „kľúčová“ otázka podľa slov bl. Jána Pavla II.: Ku komu chceme ísť? Komu odovzdať svoj život?
No a tretím kľúčom, ktorý mal otvoriť náš vzťah s Pánom Bohom, bolo vystúpenie mládežníckej gospelovej skupiny USB zo Starej Bystrice. To ona nám svojím úžasným spevom a mnohými prezentovanými piesňami pomohla zodpovedať na skôr položené životné otázky. Svojím vystúpením vytvorili jednu krásnu atmosféru modlitby, chvál a spevu, ktoré vyplnili vyše hodinový čas. 

Celkom veľká účasť záujemcov bola len potvrdením toho, že sú ešte ľudia, ktorí chcú žiť hodnotný kresťanský život spojený s Bohom. 

Veľká vďaka patrí v prvom rade mládežníckej speváckej skupine USB zo Starej Bystrice za prijatú pozvánku a predvedený koncert, ale aj všetkým, ktorí ho pomohli zorganizovať.

Text a foto: páter Štefan Bysiek SCJ, rektor kostola v Dolnej Štubni a koordinátor pre pastoráciu povolaní SCJ