Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Tebe hovorím, potešuj môj ľud

  Otče náš, ktorý voláš všetkých pokrstených,
  aby zatiahli na hlbinu
  a neustále nás pozývaš potešovať svoj ľud.
  Pozri sa do očí každej jednej,
  ktorú si si vyvolil a povedz jej:
  „Tebe hovorím, potešuj môj ľud.“

  Pane Ježišu Kriste, pozri sa s láskou na nové generácie,
  ktoré hľadajú s nádejou svoju vlastnú cestu.
  Vlož do srdca mnohých mladých schopnoť počúvať,
  odvahu odpovedať , odhodlanie milovať,
  túžbu kráčať a budovať tvoje kráľovstvo.

  Daj, aby sme všetci, ktorých voláš zasvätiť svoj život
  ako Sestry Útechy alebo laici veľkej Rodiny Útechy,
  počúvali tvoj hlas a mohli plniť tvoju vôľu.

  Duchu Svätý, pomáhaj nám svojou milosťou,
  aby sme počas tohto roku povolaní mohli
  znovu objaviť, sláviť, zdieľať sa
  a svedčiť o kráse nášho povolania.

  Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
  Amen


                     Modlitba sestier Panny Márie Útechy na ich Rok povolaní 2014

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:27
Tento týždeň:267

Práve je tu on-line 18 návštevníkov a nik z nášho tímu.Redemptoristi? ...prečo nie?

Účastníci DO s otcom MarošomNa prelome februára a marca mali mladí muži otvorené dvere do stropkovského kláštora otcov redemptoristov. O tom, čo zažili, píše Peter:

Počas tejto duchovnej obnovy som zažíval požehnaný čas a uvedomoval som si slobodu Božieho dieťaťa, ktorú mi daroval nesmrteľný Boh. Počas piatka, aj keď som bol trochu unavený, ma zaujal večerný film, myslím, že s názvom CESTA. Rozprával o tom, ako otec putoval za svojím cieľom a robil to z lásky k svojmu synovi. Vtedy som si uvedomil, že aj ja sa musím vydať na cestu svätosti vo svojom povolaní a nevyberať si tú najľahšiu. V sobotu ma okrem iného povzbudilo aj evanjelium o slepcovi, s akou vierou a odvahou zvolal pred všetkými ľuďmi: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ A Ježiš, ktorý je mocný Boh, mu dal to, čo potreboval. Poobede som využil voľný čas na výlet von a trochu som poukazoval chlapcom mesto Stropkov, keďže to tu dobre poznám. Chlapcom sa mesto celkom páčilo. Voľný čas som využil aj na krátke štúdium o sv. Alfonzovi, zakladateľovi redemptoristov. Večer sme sa rozprávali o osobnostiach svätcov, ktorí boli redemptoristami. Ja som predstavil sv. Alfonza, svoj vzor. Aj ostatní chlapci sa pridali. Každý z nás vyzdvihol u svätca, ktorého predstavil, niečo výnimočné.

Otcovia redemptoristi nás povzbudzovali, aby sme sa nebáli dať pred Bohom najavo svoje emócie, aby sme nemlčali, ale pýtali sa, aby sme všade, kde sa len dá, hľadali vysvetlenie na všetko, čomu možno nerozumieme. Aby sme boli aktívni v otázkach viery a života.

Deň sme zakončili adoráciou pred eucharistickým Kristom, najprv spoločne a potom individuálne, čo bolo obohacujúce, lebo chvíle strávené so živým Bohom, ktorý nám ide v ústrety a volá každého po mene, sú už tu na zemi nebom. V nedeľu sme si tak trochu zhrnuli našu duchovnú obnovu a každý sa vyjadril, aký význam pre neho mala. Ohlasy boli iba pozitívne. Všetci sme si priali, aby sme mohli ešte zostať. Duchovnú obnovu sme zakončili svätou liturgiou v Chráme sv. Cyrila a Metoda a slávnostným obedom. Som vďačný otcom redemptoristom za ich usilovnú prácu a ochotu pomôcť v každom smere.

Peter