Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Modlitba študenta pred skúškou  Svätý Jozef Kopertinský,
  priateľ študentov a zástanca tých, čo skladajú skúšky,
  prichádzam, aby som ťa poprosil o pomoc v mojom štúdiu.
  Ty poznáš zo svojej vlastnej skúsenosti,
  aký veľký nepokoj doprevádza štúdijné úsilie a ako je jednoduché stratiť orientáciu v množstve intelektuálnych otázok alebo sa nechať znechutiť.
  Ty, ktorý si bol v štúdiu pri skúškach Bohom zázračne podporovaný,
  aby si bol pripustený ku kňazskému svedectvu,
  vypros u Boha svetlo pre môj rozum a silu pre moju vôľu.
  Ty, ktorý si konkrétnym spôsobom zakúsil materskú pomoc Panny Márie, Matky Múdrosti,
  pros ju za mňa, aby som mohol šťastne prekonať všetky štúdijné ťažkosti. Svoju dôveru v Tvoj príhovor spájam s pevným rozhodnutím
  žiť ako človek skutočne veriaci.
  Amen.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:45
Tento týždeň:371

Práve je tu on-line 40 návštevníkov a nik z nášho tímu.Redemptoristi? ...prečo nie?

Účastníci DO s otcom MarošomNa prelome februára a marca mali mladí muži otvorené dvere do stropkovského kláštora otcov redemptoristov. O tom, čo zažili, píše Peter:

Počas tejto duchovnej obnovy som zažíval požehnaný čas a uvedomoval som si slobodu Božieho dieťaťa, ktorú mi daroval nesmrteľný Boh. Počas piatka, aj keď som bol trochu unavený, ma zaujal večerný film, myslím, že s názvom CESTA. Rozprával o tom, ako otec putoval za svojím cieľom a robil to z lásky k svojmu synovi. Vtedy som si uvedomil, že aj ja sa musím vydať na cestu svätosti vo svojom povolaní a nevyberať si tú najľahšiu. V sobotu ma okrem iného povzbudilo aj evanjelium o slepcovi, s akou vierou a odvahou zvolal pred všetkými ľuďmi: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ A Ježiš, ktorý je mocný Boh, mu dal to, čo potreboval. Poobede som využil voľný čas na výlet von a trochu som poukazoval chlapcom mesto Stropkov, keďže to tu dobre poznám. Chlapcom sa mesto celkom páčilo. Voľný čas som využil aj na krátke štúdium o sv. Alfonzovi, zakladateľovi redemptoristov. Večer sme sa rozprávali o osobnostiach svätcov, ktorí boli redemptoristami. Ja som predstavil sv. Alfonza, svoj vzor. Aj ostatní chlapci sa pridali. Každý z nás vyzdvihol u svätca, ktorého predstavil, niečo výnimočné.

Otcovia redemptoristi nás povzbudzovali, aby sme sa nebáli dať pred Bohom najavo svoje emócie, aby sme nemlčali, ale pýtali sa, aby sme všade, kde sa len dá, hľadali vysvetlenie na všetko, čomu možno nerozumieme. Aby sme boli aktívni v otázkach viery a života.

Deň sme zakončili adoráciou pred eucharistickým Kristom, najprv spoločne a potom individuálne, čo bolo obohacujúce, lebo chvíle strávené so živým Bohom, ktorý nám ide v ústrety a volá každého po mene, sú už tu na zemi nebom. V nedeľu sme si tak trochu zhrnuli našu duchovnú obnovu a každý sa vyjadril, aký význam pre neho mala. Ohlasy boli iba pozitívne. Všetci sme si priali, aby sme mohli ešte zostať. Duchovnú obnovu sme zakončili svätou liturgiou v Chráme sv. Cyrila a Metoda a slávnostným obedom. Som vďačný otcom redemptoristom za ich usilovnú prácu a ochotu pomôcť v každom smere.

Peter