Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Čo mi bolo zverené


  Bože, náš Otec, tvoje stvorenie je úžasné. Z tvojej ruky pochádza všetko stvorené. Aj mňa si povolal k životu, dal si mi životnú úlohu, poverenie, ktoré nemôže naplniť nikto iný. Mám poslanie pre svoj život. Možno toto svoje pozemské poslanie dostatočne a jasne nerozoznávam, raz mi však bude úplne jasné. Nebol som povolaný do života, aby som bol neužitočný a zbytočný. Som ohnivkom dlhej reťaze, mostu medzi ľuďmi a generáciami.
  Pane, Bože, bolo mi zverené to najlepšie: napĺňať tvoje dielo, prinášať pokoj, konať dobro, slúžiť pravde, žiť tvoje slovo, kdekoľvek som, kdekoľvek budem.
  Amen. 

  (Modlitba z Fidži)

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:48
Tento týždeň:374

Práve je tu on-line 79 návštevníkov a nik z nášho tímu.Povolanie je služba

Z myšlienok pátra Tymoteusza:

Povolanie - láska, služba, milosrdenstvo. Povolanie sme dostali z lásky. Povolanie, ktoré dáva Boh je aj služba. Služba je láskou. Láskou je služba. Sluha robí to, čo je z jeho srdca... nemá to byť otroctvo. Má to byť služba lásky, či už v povolaní do manželstva alebo rehoľného života.

Božie Slovo nám ukazuje cestu, ktorá nás vedie k Bohu. Božie slovo nás má posilňovať a prenikať do nášho srdca.

 

Boh je úžasný. Jeho lásku a Boží dotyk sme zakúsili počas prvého pôstneho víkendu na duchovnej obnove dievčat u sestier tešiteliek. Témou obnovy bolo: Povolanie je služba.

Počas kázni a prednášok páter Tymoteusz CCG s nami prechádzal povolaniami, ktoré nám ponúka Boh. Keď Boh povoláva, človek sa cíti šťastný, spôsobuje mu to radosť. Ak by povolanie človeka neurobilo šťastným, nejde o pravé povolanie.

Prechádzali sme rehoľné povolanie – jeho dobrá i pády, manželstvo - jeho dobrá i pády, aj cez samotu – cez knihu Genezis, príbeh bohatého mladíka, postavu sv. Petra a verného Jóba.

Otázkou je, aké je moje povolanie!

Z getsemanskej záhrady odchádzali dievčatá potešené anjelom útechy do sveta, kde v tichu srdca chcú počúvať Boží hlas, kam ich volá, ktoré povolanie ich urobí šťastnými. Osobne som bola prekvapená, ako dnešní mladí rozmýšľajú o svojom povolaní. Počas týchto dní sme sa vyjadrovali k rôznym otázkam a hodnotám, hovorili sme aj o našom poklade, ktorým je Božie slovo v našich srdciach. Sme bohatí... Naším bohatstvom je dobrý Boh, jeho láska a jeho Slovo. Musíme otvoriť pokladnicu nášho srdca pre Boha aj pre blížneho. Počas týchto dní sme sa stali bližšími a otvorenejšími v otázkach služby a povolania.

Je krásne byť a stáť v službách Boha.

Sr. Klára

Svedectvá dievčat:

Počas prvého víkendu pôstneho obdobia som sa zúčastnila na duchovnej obnove u sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho v Bratislave. Moje kroky smerovali po prvýkrát s vážnosťou do ženského kláštora. Niet divu, že ma cestou sprevádzala nervozita, veď témou stretnutia malo byť povolanie – aj to moje. Počas úvodnej Svätej omše sa páter Timotej Górecki CCG rozhovoril o radostiach i strastiach rehoľného života. Viacerí sme sa trochu zľakli tohto prudkého začiatku, no páter nás upokojil, že ide o metódu skúšania pravosti povolania: tri dni odhovárať a tých, čo vytrvajú, prijať. V piatok večer sme sa spolu pomodlili i pobožnosť Krížovej cesty. Zamyslenia k jednotlivým zastaveniam boli naše vlastné, čím sa táto modlitba stala pre nás ešte osobnejšou.

Na druhý deň sme sa spoločne zamysleli nad stvorením sveta a povolaním muža a ženy k manželskému životu. Páter zdôraznil, že manželstvo je prvým a najkrajším povolaním človeka. Ak si to neuvedomujeme, nemôžeme sa stať správnymi rehoľníčkami. Na dišputu o rôznych témach bol čas aj pri spoločnej káve – týmto bodom programu si u mňa šplhli :-) Pôsobeniu Ducha Svätého sme sa otvorili počas rozjímania nad Svätým písmom. Uvažovali sme o bohatom mladíkovi, ktorý sa pýtal Ježiša, čo dobré môže urobiť. S podobnou otázkou prišla na duchovnú obnovu každá jedna z nás. Počas svätej omše nám páter Timotej priblížil životný príbeh apoštola Petra, ktorý, hoci mal povolanie do manželstva, dostal od Pána Ježiša povolanie nové. Večer sme svoje prežívanie vložili do rúk Sedembolestnej Panny Márie. Jednotlivé desiatky svätého ruženca dopĺňali sviečky rôzneho tvaru, čo symbolizovalo výnimočnosť každej rany našej Nebeskej Matky.

V nedeľu doobeda sme sa zamýšľali nad starozákonnou postavou Jóba. Pokorné znášanie utrpenia spravodlivého nás povzbudilo dôverovať Bohu, aj keď nám okolnosti nášho života nedávajú zmysel. Knihu Jób nám tiež páter odporučil ako vynikajúcu knihu na pôstne obdobie. Neodmysliteľnou súčasťou každodenného programu bola aj modlitba Liturgie hodín. Duchovnú obnovu sme zakončili nedeľnou svätou omšou a spoločným obedom. Ďakujem Pánu Bohu za milostivý čas, ktorý mi pomohol zamyslieť sa, k čomu ma môj Pán povoláva...

Mirka

Táto duchovná obnova ma posilnila vo viere. Mám iný pohľad na určité veci. Boh vstúpil do môjho srdca, stále sa mi chce smiať... O viere nechcem len rozprávať, ale ju aj žiť. Stále spomínam, ako nám bolo dobre. Spoznala som skvelých ľudí a za to Bohu ďakujem.

Silvia

Ďakujem veľmi pekne za fotky aj za krásne slová. Pre mňa bola duchovná obnova nezabudnuteľným zážitkom. Bol to krásny požehnaný čas, na ktorý budem veľmi rada spomínať. Bol to pre mňa taký únik z bežného života plného problémov a stresu, miesto, kde som načerpala nové sily a získala vnútorný pokoj. Preto vám všetkým chcem poďakovať za láskavé prijatie a starostlivosť, ktorú ste nám venovali.

Blanka

Bolo mi s vami úplne úžasne, tak blízko pri Ježišovi, taký pokoj a radosť. Fúú, aké ťažké je si toto všetko udržať v bežnom živote. O to viac, že ja som v podstate včera hneď vhupla do reality :D (hneď dve stretká), ale musím sa to naučiť. Ťažko sa mi odchádzalo, a smutno mi je, ale som si povedala, že nemôžem byť taká sebecká, a keď som ja teraz dostala (načerpala som u vás mnoho), idem rozdať ďalej :D Ďakujem ešte raz za tú možnosť byť s vami u vás. Radosť a pokoj vám prajem znova, a znova aj budem :D, nič originálnejšie mi nenapadá, ale si aj myslím že radosť a pokoj v dnešnej dobe sú vzácne.

 

S pozdravom Ada

 • 10.
 • 9.
 • 23.
 • 2.