Povolanie je služba- svedectvo

Volám sa Mirka a zúčastnila som sa duchovných cvičení na tému povolania. Veľmi som potrebovala duchovné cvičenia, obnovu a Boh sa postaral.

Deň predtým som sa pýtala jednej rehoľnej sestry či nevie o nejakých duchovných cvičeniach. Odpoveď bola negatívna. Nevedela. A hneď v ten deň, večer, keď som bola na stretku s ľuďmi z jedného spoločenstva, som sa Božím riadením dozvedela že cez víkend sa konajú duchovné cvičenia. Nepýtala som sa ani na tému a vedela som že tam chcem ísť ak teda by bolo ešte jedno miesto voľné aj pre mňa oneskorenca. :)  A bolo. Okolnosti na druhý deň ma prinútili premýšľať či ísť alebo nie. Necítila som sa po zdravotnej stránke veľmi dobre. Ale Boh sa postaral aj o to. Kamarátka Danka mi napísala jednu vetu, že Boh je najlepší Lekár. A to ma nakoplo pobaliť si veci a isť aj napriek strachu, že sa to zhorší. Boh láme múry, ktoré nám bránia prísť bližšie k nemu. Amen. No keď som prišla na duchovné cvičenia zistila som, že témou je povolanie. Bola som nadšená touto témou. Viem, že Boh ma tam chcel mať a povedať mi skrze brata Timotea (dúfam, že som správne napísala jeho meno :) ) a sestier a tiež dievčat, ktoré tam so mnou boli, že nás miluje takých, akí sme a že On má s každým svoj plán. To som samozrejme rozumom vedela, ale neprijala som to úplne srdcom. Tiež som pochopila, aké dôležité je modliť sa za povolanie a že každý je povolaný k životu v láske, povolaný k službe iným. Že sme v Bohu jedno spoločenstvo a máme si navzájom slúžiť v láske. Boh mi ešte povedal, že sme povolaní pre život v manželstve ako takom alebo v manželstve s Ním. Nik nemá byť sám a nikto nie je sám aj keď sa tak cíti. Boh náš milosrdný a milujúci Otec nás pozýva k tomu aby sme tvorili spoločenstvo a to v rodine, s priateľmi, známymi, v práci, všade kde sme máme sa snažiť o to, aby sme Boha oslavovali svojim spôsobom života a nasledovali jeho jediného Syna Ježiša Krista. Dáva nám k tomu milosti, dary Svätého Ducha a ďalšie vzory zo Svätého Písma- sv. Pavol,  sv. Peter, Jób... Jób- jeho meno znamená nepriateľ Satana. Slúžil Bohu a bol mu aj v utrpení verný. A za svoju vernosť, vytrvalosť a lásku k Bohu bol odmenený. Aj my buďme v Ježišovi Kristovi vytrvalí v dobrom, verní Bohu. Amen +