Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Vďaka Ježiš

  Dobrý Bože, daroval si mi dnešný deň,
  iný, ako ten včerajší,
  iný, ako bude zajtra.
  Ďakujem Ti zaň a prosím:
  Daj mi oči, aby som vnímala
  aj neviditeľnú krásu.
  Daj mi sluch, aby som počula
  aj nevyslovené slová.
  Daj mi chápavú myseľ,
  aby som vedela pomôcť utrápeným.
  Daj mi ruky, aby som hladila
  tváre ubiedených.
  Daj mi nohy, aby ma viedli
  cestou spásy.
  Daj mi silu,
  aby som si zachovala čistú dušu,
  nezatemnenú hriechom.
  Daj mi pevnú vôľu,
  aby som sa obetovala za iných.
  Daj mi schopnosť
  rozdávať úsmev tým,
  ktorí sa už zabudli smiať.
  Daj mi milujúce srdce,
  aby som spoznala,
  aké krásne je ľúbiť.
  Daj mi pevné plecia,
  aby som statočne niesla svoj kríž.
  Vlož mi do úst slová,
  ktorými budem ohlasovať
  tvoje meno pred ľuďmi,
  ktorí neveria v Teba.
  Pomôž mi milovať;
  pomôž mi stať sa dnes
  lepším človekom.

  Amen.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:8
Tento týždeň:8

Práve je tu on-line 13 návštevníkov a nik z nášho tímu.Púť k sv. Ondrejovi

„Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 39)

Do modlitieb za duchovné povolania sa zapojila aj naša malá komunita sestier Božského Vykupiteľa vo Vatikáne, kde teraz pôsobíme. 

V nedeľu pred začiatkom Týždňa modlitieb za duchovné povolania sme mali možnosť spolu s dvoma slovenskými kňazmi vydať sa na púť do mestečka Amalfi. Zúčastnili sme sa na svätej omši s tajomšími veriacimi v Bazilike sv. Ondreja, kde sú uložené telesné pozostatky sv. Ondreja, ktorého okrem iného môžeme nazývať aj patrónom povolaní.

 

Ježiš ho ako prvého povolal za svojho učeníka (Mt 4, 18-20; Mk 1, 16). Keď sa rozhodol Ježiša nasledovať, priviedol k nemu aj svojho brata Šimona (Jn 1, 35-42).

Keď Ondrej zostal u Ježiša a mnoho sa tam naučil, nenechal si tento poklad iba pre seba, ale s veľkou radosťou bežal k svojmu bratovi, aby urobil na ňom účastným aj jeho. Ondrejove srdce plesá radosťou a ponáhľa sa zvestovať túto veľkú udalosť aj ostatným. Je prejavom bratskej dobroprajnosti, pekného rodinného vzťahu a úprimnej lásky pomáhať si navzájom v duchovných veciach.

Ondrej priviedol Petra k Ježišovi. Odovzdal mu ho, aby sa všetko naučil od neho. Preto, že sa necíti schopný vysvetliť celé učenie, privádza svojho brata k samému prameňu svetla, a ten sa tak ponáhľa a teší, že neváha ani chvíľočku.

Cirkevní otcovia, najmä sv. Béda Ctihodný, nazývajú Ondreja „privádzačom ku Kristovi". Okrem toho, že priviedol ku Kristovi svojho brata Šimona Petra, priviedol k nemu aj chlapca s piatimi chlebami a dvoma rybami pri zázračnom rozmnožení chleba (Jn 6, 1-13) a takisto aj Grékov, ktorí prišli za Filipom s prosbou: „Chceli by sme vidieť Ježiša." (Jn 12, 13-25)

Podľa vierohodných správ sv. Ondrej pôsobil v Patrase v južnom Grécku. Okolo roku 60, za vlády Neróna, bol apoštol Ondrej zatknutý miestodržiteľom Egeom. Ten ho nútil, aby slúžil pohanským bohom. Sv. Ondrej túto modloslužbu odmietol, preto bol odsúdený na smrť na kríži. Podstúpil mučenícku smrť na kríži tvaru písmena X, ktorý sa od tej doby nazýva „ondrejský kríž“.

Okolo roku 356 dal cisár Konstancius preniesť jeho telesné pozostatky z Petrasu do Carihradu (Konštantínopolu). Cisár chcel takto konkurovať Rímu, kde boli ostatky sv. apoštolov Petra a Pavla. Po páde Carihradu v roku 1208 pozostatky sv. Ondreja preniesli do katedrály v Amalfi (južne od Neapolu), kde sú uložené v krypte pod oltárom. 

Na hornej časti hrobky sa nachádza kryštálová ampulka, kde v predvečer sviatku svätého, alebo pri iných príležitostiach, sa zhromaždí zvláštna substancia, zvaná "Manna" (hustá tekutina). Pre obyvateľov Amalfi je táto tekutina „znamením“, ktorá vyvoláva intenzívny pocit duchovnosti.

Sv. Ondrej, apoštol, nás učí ochotne nasledovať Ježiša, hovoriť o Ňom s nadšením všetkým, s ktorými sa stretneme, a predovšetkým prežívať s Ním naozaj dôverný vzťah, s vedomím, že iba v Ňom môžeme nájsť pravý zmysel svojho života.

Pre mňa osobne to bola veľká milosť začať Týždeň modlitieb za duchovné povolania, práve s týmto svätcom. Pri jeho pozostatkoch som prosila aj o nové duchovné povolania pre Slovensko i pre celú katolícku Cirkev. Prosila som taktiež aj o vytrvalosť a prvotnú horlivosť pre tých, ktorých si Pán povolal do svojej služby. Sv. Ondrej, apoštol, oroduj za nás a daruj nám horlivé a ochotné srdce nasledovať nášho Majstra.

Sr. Arimatea Kiškovská, SDR

 • bazilika___sv._ondrej
 • spolo?enstvo_zasvaetenych
 • p5040377_bazilika_sv._ondreja
 • p5040358_relikvia_sv._ondreja_-_lebka

 


 

PRIDAŤ SPRÁVU O PASTORÁCII POVOLANÍ