Odkrývanie „Pokladov“ v Cerovej

Poklady bývajú zvyčajne ukryté veľmi hlboko. Preto sa 19 dievčat prevažne zo západného Slovenska počas víkendu 24. – 26. októbra 2014 v prítomnosti Božej „zahĺbilo“ do svojho vnútra. Vo svetle žalmu 139 objavovali nadšenie a starostlivosť Boha, ktorý ich chcel a s láskou utváral.

Čosi z tohto nadšenia a sústredenej starostlivosti prežili následne počas tvorivého procesu, v ktorom z hliny modelovali seba. Po stíšenom dopoludní mali priestor pre vzájomné spoznanie sa a vytváranie spoločenstva v popoludňajších aktivitách i voľných chvíľach. Celý pobyt duchovne dotvárali tvorivé stretnutia s Bohom v modlitbách. Dievčatá sa cítili obohatené aj prítomnosťou starých a chorých sestier, ktoré ich matersky sprevádzali modlitbou a dobrým slovom.

Medzi niektorými z nich už v lete počas tábora vznikli pekné vzťahy, ktoré pretrvávajú. Vďaka Bohu za všetky dobrodenia i vzájomné obohatenie, ktoré môžeme spoločne prežívať.

                       Sr. Beáta