Poklady (v) našich mladých

Dievčatá z Torysy, Lipian, Lúčky a Rožkovian sa počas druhého novembrového víkendu zišli na duchovnej obnove u Milosrdných sestier Sv. kríža, aby objavovali starostlivosť a osobnú lásku Boha v svojom živote.

Chvíle zamyslenia nad 139. žalmom a duchovno-tvorivé momenty sobotňajšieho dopoludnia vystriedali popoludní veselé hry a spoločné rozhovory v peknej Lúčanskej prírode. Po večernej adorácii trávili dievčatá zvyšok dňa pri filme s hlbokým životným posolstvom. Nedeľa sa niesla v znamení radosti a zdieľania o náplni duchovnej obnovy i spoločne prežitých chvíľach. Obklopené nielen láskou a starostlivosťou Boha ale aj sestier miestnej komunity, ktoré ochotne a s primeranou dávkou humoru robili všetko, čo bolo potrebné, sa dievčatám ani nechcelo odísť. Nech Boh koná aj skrze túto službu našej nastupujúcej generácii, aby v ich srdciach prinieslo Božie slovo bohatú úrodu.

Sr. Beáta