Humor a radosť v živote kresťana

14. – 16. novembra 2014 sa pod vedením vdp. Pavla Žmijovského uskutočnila duchovná obnova pre dievčatá v  dome “Alverna” Lúčka – Potoky.   Duchovná obnova  sa  niesla  v duchu témy „Humor a radosť v živote kresťana“.  Povzbudzovali sme sa navzájom v žití evanjeliovej radosti vychádzajúc z Božieho Slova, z apoštolskej exhortácie pápeža Františka Evangelii gaudium, ako aj z rôznych životných príbehov radostných svätých.

 

Nechýbali ani humorné príbehy pre vyčarenie úsmevu. Spoločne sme sa modlili nielen v krásnej miestnej kaplnke, ale aj v jesennej prírode pod Minčolom, obdivujúc dielo Stvoriteľa. Počas stíšenia sme sa zamýšľali aj nad tým, čo nám bráni v prežívaní radosti s naším Bohom a prosili sme si o vzácny dar radosti v našom  živote, ako dar Ducha Svätého a prejav Božieho kráľovstva.

        Veríme, že aj humor a radosť je prostriedkom evanjelizácie, preto aj touto formou chceme zviditeľňovať Pána Boha, ktorý je zdrojom každej pravej radosti.

 sr. Hyacinta