Naše povolanie s Pannou Máriou

Víkend od 12. do 14. decembra 2014 bol v Misijnom dome Arnolda Janssena pomerne rušný.

Konala sa duchovná obnova pre mladých mužov hľadajúcich svoje povolanie, a taktiež sa v túto nedeľu  konal 12. ročník Misijného jarmoku, na ktorom mali aj účastníci obnovy možnosť participovať.  Obnovu pre chlapcov viedol Páter Janko Kušnír, SVD, ktorý sa zamýšľal nad povolaním vo svetle povolania Panny Márie. Poslúžila mu na to krásna a hlboká modlitba Anjel Pána, ktorú postupne rozoberal. Túto tému umocňovala aj spomienka Panny Márie Guadalupskej, ktorej spomienka sa slávi 12.12., presne v deň začiatku našej obnovy. Páter, ako jej veľký ctiteľ, slávil slávnostnú svätú omšu v kostole sv. Arnolda. Svätú omšu sme zakončili sviečkovým sprievodom k soche Panny Márie Guadalupskej v záhrade misijného domu. Víkend, ako sme už spomínali, sme zakončili Misijným jarmokom, na ktorého príprave sa zúčastnili aj mladí priatelia, ktorí si po svätých omšiach  mohli vychutnať úžasnú atmosféru jarmoku, ktorého výťažok poputuje na výstavbu kostola na Kube. Slávnostnú svätú omšu o 10.00 celebroval práve P. Ján Kušnír, SVD.

Ďakujeme Bohu za požehnané a radostné chvíle.

Viac na tejto stránke