Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Ukáž, ktorých...

  Bože, ty si prikázal svojim učeníkom,
  ktorí sa modlili a postili,
  aby vyčlenili Šavla a Barnabáša na dielo,
  ku ktorému si ich povolal.

  Prejav aj dnes svoju prítomnosť v Cirkvi,
  ktorá sa modlí.
  Ty, ktorý poznáš všetky srdcia,
  ukáž, ktorých si si vyvolil k službe.
  Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:44
Tento týždeň:370

Práve je tu on-line 45 návštevníkov a nik z nášho tímu.Ako chutí život v Karmeli?

21. februára 2015 sme v našom kláštore zorganizovali duchovnú obnovu na rozoznávanie povolania pre dievčatá a mladé ženy. Témou duchovnej obnovy bolo pokračovanie o matke a zakladateľke – reformátorke Karmelu sv. Terézii Avilskej, ktorú viedol o. Dušan Hricko OCD. Dievčatá si mohli vychutnať počas dňa silencium - ticho a v adoráciách pred Najsvätejšou Sviatosťou sa mohli  vhĺbiť  do spôsobu karmelitánskej modlitby: rozhovoru s tým, o ktorom vieme, že nás miluje.

Samozrejme bol aj čas na sviatosť zmierenia a duchovný rozhovor. Stredobodom dňa bolo slávenie Eucharistie. V popoludňajších hodinách sme dievčatám priblížili život v Karmeli Dieťaťa Ježiša. Následne sme dali priestor na otázky a odpovede na zasvätený život a naše osobné svedectvá. V dialógu sme sa dotkli aj manželského života a vernosti. Podvečer o. Dušan priblížil historický a duchovný ráz karmelitánskeho škapuliara. Štyri dievčatá prijali karmelitánsky škapuliar a začlenili sa do bratstva svätého škapuliara. Samozrejme nechýbalo ani vzájomné zdieľanie dňa. Duchovnú obnovu sme ukončili adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou.