Redemptoristky a ich poslanie v cirkvi

Od 13. do 15. marca 2015 sa v našom kláštore uskutočnila duchovná víkendovka pre dievčatá, ktorou témou bolo poslanie redemptoristiek v cirkvi. Pre 13 dievčat, ktoré k nám s Božou pomocou docestovali, ako aj pre nás sestry a naše hosťky z Bielského kláštora z Poľska to bol veľmi milostiplný a požehnaný čas, v ktorom sme sa podelili s krásou a špecifikom nášho života.

Samozrejme nechýbali ani silné a obohacujúce svedectvá postulantky Ally a novicky Márie ako aj sestry Márie st. Ďakujeme aj o. Mirovi Mrugovi za obohacujúcu prednášku z oblasti mníšskeho života a podelenie sa s radosťou z prežívania svojho kňazského povolania. Ďakujeme všetkým, ktorí nás v tom čase niesli svojou modlitbou a obetou. Zvlášť ďakujeme „ružovým sestrám“ z Nitry, ktoré mali nad touto akciu zvláštny modlitbový patronát, čo sme aj veľmi vnímali. Ešte raz ďakujeme všetkým za duchovnú aj fyzickú účasť na tejto duchovnej víkendovke!