Pastorácia povolaní spolu

Členovia tímu pastorácie povolaní sa stretli v zanietení za autentické svedectvo povolania.

16. – 18. apríla 2015 sa zišlo 40 rehoľníkov, rehoľníčok a diecéznych kňazov v penzióne Bystrík – Čičmany, aby sa spoločne v rozmere pastorácie povolaní pozerali na minulosť s vďačnosťou, žili súčasnosť s veľkým zanietením a uchopili budúcnosť s nádejou, podľa troch cieľov Roku zasväteného života odporúčaných pápežom Františkom. Impulz k tejto téme nám originálnym spôsobom odovzdal br. Krišpín Vladimír Nociar, OFMCap. Projekt Radosť - verné áno a závery Kongresu formátorov v Ríme – predstavila sr. Zuzana Šimková, ŠSND. Výzvu na EXPO národného stretnutia mládeže v Poprade - P15 priblížila sr. Celina Pčolinská, CSSsS Impulzy k Týždňu modlitieb za duchovné povolania predstavil prítomným br. Tomáš Kňaze, OFMCap.

sr. Zuzana