Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Pýtaš sa ma, Pane

  Pýtaš sa ma, čím by som chcel byť.
  Často som o tom premýšľal.
  Neviem.
  Prichádza mi na myseľ to i ono.
  Ale, Pane, chcem byť s tebou.
  Pýtaš sa ma, čím by som chcel byť?
  Povedz mi, čím chceš,
  aby som sa stal...

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:45
Tento týždeň:371

Práve je tu on-line 42 návštevníkov a nik z nášho tímu.3v1 u vincentiek

Prvý májový víkend sa mohli mladé dievčatá stretnúť u sestier vincentiek v Košiciach na akcii s názvom 3 v 1. Jej cieľom bolo zapojiť mladých do pomoci chudobným, modlitby a zažiť spoločenstvo s dievčatami, sestričkami i Bohom, načerpať inšpiráciu do ďalšieho života a potešovať svoje okolie službami lásky (a možno prebudiť svet).

 

Stretnutie prinieslo so sebou pestrý program. Mnohorakú Božiu prítomnosť smeli vnímať rôznymi spôsobmi - v kaplnke aj v prírode, v tichu i spoločenstve, pri modlitbe i hrách. Dievčatá so sestričkami vítali deň rannými chválami a sv. omšou, modlili sa ruženec, rozjímali nad Božím Slovom, adorovali alebo mohli prehlbovať svoje chápanie Svätého Písma pri čítaní formou lectio divina. Večer patril vešperám. Ďalej pomáhali v kuchyni s varením polievky pre bezdomovcov, ktorú našim chudobným samy rozdali. Radostné spoločenstvo zakúsili okrem iného pri opekačke alebo spoločenských hrách.

Veríme, že dievčatá si dokázali počas víkendu vybudovať nové vzťahy a vzájomne sa obohatiť, lepšie si uvedomiť pozvanie Pána do spoločenstva lásky a pochopiť, že čerpať silu pre všetky služby môžu jedine u Boha.