Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Modlitba za duchovné povolania

   Pane Ježišu,
  ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
  a urobil si ich rybármi ľudí,
  tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
  Poď a nasleduj ma!
  Daruj mladým chlapcom a dievčatám
  milosť ochotne odpovedať na tvoj
  hlas.
  Podporuj v apoštolských námahách
  našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
  ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe.
  Prebuď v našich
  spoločenstvách misionársku horlivosť.
  Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
  a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
  pre nedostatok
  pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.

  Mária, Matka Cirkvi,príklad každého povolania,
  pomáhaj nám
  odpovedať áno Pánovi,
  ktorý nás volá 
  spolupracovať na Božom pláne.
  Amen.

     Panna Mária, matka Krista - Veľkňaza,
  vypros pre naše Slovensko veľa svätých
  a horlivých kňazov.

   

  Zdroj: Jednotný katolícky spevník a najpotrebnejšie modlitby kresťana katolíka. 75. vydanie. 2013. Spolok svätého Vojtecha. Trnava

   

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:35
Tento týždeň:35

Práve je tu on-line 21 návštevníkov a nik z nášho tímu.Stretnutie zasvätených pannien

V dňoch 2. - 5. júla 2015 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne konalo prvé stredoeurópske stretnutie zasvätených panien (Ordo virginum).

Stretnutia sa zúčastnili nielen zasvätené panny, ale aj kandidátky, sympatizantky a kňazi zo Slovenska, z Čiech a z Maďarska. Prítomná bola aj jedna zasvätená panna z Ruska a medzi prednášajúcimi bola zasvätená panna z Nemecka.

Myšlienka zorganizovať stretnutie vznikla minulý rok v Regensburgu, kde sa pravidelne konajú podobné stretnutia pre nemecky hovoriace krajiny. Kým v Čechách býva každý rok „celostátní setkání zasvěcených panen“, na Slovensku sa podobné stretnutie konalo  prvýkrát. Forma zasväteného života Ordo virginum patrí k najstarším, no zároveň paradoxne aj k najmladším, keďže až po II. vatikánskom koncile sa obnovil obrad zasvätenia panien a panenské zasvätenie môžu prijať nielen rehoľníčky, ale aj ženy – panny vo svete.

Obsahom stretnutia boli prednášky, rozhovory, spoločné slávenie liturgie hodín a sv. omší, púť na Staré Hory a návšteva Kláštora Premenenia Pána v Sampore. Nieslo sa v srdečnom duchu a v radosti zo vzájomného spoznávania sa.

Anna Viglašová

 

PRIDAŤ SPRÁVU O PASTORÁCII POVOLANÍ