Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Za seminaristov a rehoľníkov

  Pane Ježišu Kriste,
  ty si položil život za spásu ľudí
  a stal si sa Večným kňazom.

  Prosíme ťa za tých,
  ktorí sa pripravujú na kňazstvo a rehoľný život.
  Udeľuj im aj naďalej svoju milosť,
  vzdiaľ od nich všetky pokušenia
  a posilňuj ich vo svätosti,
  aby ochotne a oddane poznávali teba,
  a tak sa pripravovali
  na dôstojnú službu v tvojej Cirkvi.

  Ukáž im zmysel a hodnotu povolania,
  aby ťa sami čoraz viac milovali
  a zjednocovali sa s tebou.
  Zvláštnym spôsobom ti zverujeme
  seminaristov a rehoľníkov z našej diecézy.
  Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
  Amen.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:12
Tento týždeň:12

Práve je tu on-line 14 návštevníkov a nik z nášho tímu.Stretnutie zasvätených pannien

V dňoch 2. - 5. júla 2015 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne konalo prvé stredoeurópske stretnutie zasvätených panien (Ordo virginum).

Stretnutia sa zúčastnili nielen zasvätené panny, ale aj kandidátky, sympatizantky a kňazi zo Slovenska, z Čiech a z Maďarska. Prítomná bola aj jedna zasvätená panna z Ruska a medzi prednášajúcimi bola zasvätená panna z Nemecka.

Myšlienka zorganizovať stretnutie vznikla minulý rok v Regensburgu, kde sa pravidelne konajú podobné stretnutia pre nemecky hovoriace krajiny. Kým v Čechách býva každý rok „celostátní setkání zasvěcených panen“, na Slovensku sa podobné stretnutie konalo  prvýkrát. Forma zasväteného života Ordo virginum patrí k najstarším, no zároveň paradoxne aj k najmladším, keďže až po II. vatikánskom koncile sa obnovil obrad zasvätenia panien a panenské zasvätenie môžu prijať nielen rehoľníčky, ale aj ženy – panny vo svete.

Obsahom stretnutia boli prednášky, rozhovory, spoločné slávenie liturgie hodín a sv. omší, púť na Staré Hory a návšteva Kláštora Premenenia Pána v Sampore. Nieslo sa v srdečnom duchu a v radosti zo vzájomného spoznávania sa.

Anna Viglašová

 

PRIDAŤ SPRÁVU O PASTORÁCII POVOLANÍ