Stretnutie zasvätených pannien

V dňoch 2. - 5. júla 2015 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne konalo prvé stredoeurópske stretnutie zasvätených panien (Ordo virginum).

Stretnutia sa zúčastnili nielen zasvätené panny, ale aj kandidátky, sympatizantky a kňazi zo Slovenska, z Čiech a z Maďarska. Prítomná bola aj jedna zasvätená panna z Ruska a medzi prednášajúcimi bola zasvätená panna z Nemecka.

Myšlienka zorganizovať stretnutie vznikla minulý rok v Regensburgu, kde sa pravidelne konajú podobné stretnutia pre nemecky hovoriace krajiny. Kým v Čechách býva každý rok „celostátní setkání zasvěcených panen“, na Slovensku sa podobné stretnutie konalo  prvýkrát. Forma zasväteného života Ordo virginum patrí k najstarším, no zároveň paradoxne aj k najmladším, keďže až po II. vatikánskom koncile sa obnovil obrad zasvätenia panien a panenské zasvätenie môžu prijať nielen rehoľníčky, ale aj ženy – panny vo svete.

Obsahom stretnutia boli prednášky, rozhovory, spoločné slávenie liturgie hodín a sv. omší, púť na Staré Hory a návšteva Kláštora Premenenia Pána v Sampore. Nieslo sa v srdečnom duchu a v radosti zo vzájomného spoznávania sa.

Anna Viglašová