Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Kratšia modlitba zasvätených v roku zasväteného života

  Najvyšší a slávny Boh, náš Otec, ďakujeme ti za dar zasväteného života. Ďakujeme ti, že počúvaš naše snahy o tvoju oslavu, že môžeme prijímať tvojho milovaného Syna v chlebe života, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť.
  Dobrotivý Pane Ježišu, naša jediná láska, daj, aby sme v pravej slobode ducha kráčali po úzkej a strmej ceste evanjeliovej dokonalosti, ktorú chváli Sväté písmo. Udeľ nám schopnosť byť pre tento svet znakom Božej lásky a znamením nebeských dobier.
  Duch Svätý, Bože, darca všetkých darov, rozpáľ naše chladné srdcia ohňom svojej lásky, aby sme vždy a všade nosili v sebe horlivú túžbu po svätosti. Pohnutí tvojím vnuknutím znova túžime obnoviť si naše rehoľné sľuby a zachovať ich verne až do konca životom v chudobe, čistote a poslušnosti.
  Presvätá Panna, Matka Božia Mária, tvoja stála a mocná ochrana nech nás sprevádza nebezpečenstvami života do prístavu spásy. Nauč nás žiť na chválu a slávu Najsvätejšej Trojice, aby sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom.
  Amen.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:43
Tento týždeň:369

Práve je tu on-line 19 návštevníkov a nik z nášho tímu.Pane, ja hľadám Tvoju tvár ...(Ž 21)

Nielen Boha vo svojom živote, ale aj jeho vôľu a plán, ktorý s nami má, sme sa vybrali hľadať v dňoch 18.-21.6. 2015 do Modry na chatu k pátrom jezuitom.

V tichu a modlitbe sme sa otvárali Božiemu slovu a učili sme sa chápať, akým pokladom je ono pre človeka. Pre všetkých zúčastnených to bol naozajstný čas milosti. Vďaka patrí v prvom rade Bohu, no poďakovať sa chceme P. Ľubomírovi Pilarčíkovi, SJ za jeho obetavú duchovnú službu a našim milým sestričkám, ktoré prišli s týmto úžasným nápadom a celé to zorganizovali a zastrešili.

Za všetky zúčastnené 

Jana Ratajová zo Žiliny

 • 2015_06_18_201_dc_modra11
 • 2015_06_18_201_dc_modra07
 • 2015_06_18_201_dc_modra08
 • 2015_06_18_201_dc_modra06