Pane, ja hľadám Tvoju tvár ...(Ž 21)

Nielen Boha vo svojom živote, ale aj jeho vôľu a plán, ktorý s nami má, sme sa vybrali hľadať v dňoch 18.-21.6. 2015 do Modry na chatu k pátrom jezuitom.

V tichu a modlitbe sme sa otvárali Božiemu slovu a učili sme sa chápať, akým pokladom je ono pre človeka. Pre všetkých zúčastnených to bol naozajstný čas milosti. Vďaka patrí v prvom rade Bohu, no poďakovať sa chceme P. Ľubomírovi Pilarčíkovi, SJ za jeho obetavú duchovnú službu a našim milým sestričkám, ktoré prišli s týmto úžasným nápadom a celé to zorganizovali a zastrešili.

Za všetky zúčastnené 

Jana Ratajová zo Žiliny