Pastorácia povolaní na Slovensku

  • Praktická modlitba zasvätených v roku zasväteného života

    Všemohúci a dobrotivý Pane, ďakujeme ti za dar povolania k zasvätenému životu. Vďaka ti, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť. Daj, aby sme veľkodušne kráčali po úzkej ceste evanjeliovej dokonalosti a udeľ nám schopnosť byť pre tento svet znamením Božej lásky. Z nova túžime obnoviť si naše rehoľné sľuby a zachovať ich verne až do konca životom v chudobe, čistote a poslušnosti. Presvätá Panna, Matka Božia Mária, nauč nás žiť pod tvojou ochranou na chválu a slávu Najsvätejšej Trojice, aby sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom. Amen.Mojžiš – Boží priateľ

U redemptoristiek4. – 6. marca 2016 sa v kláštore redemptoristiek uskutočnila duchovná obnova na tému: Mojžiš – Boží priateľ. Zúčastnili sa na nej dve dievčatá. Jedna z nich sa podelila svojou skúsenosťou:

 

Duchovnej obnovy u sestričiek Redemptoristiek som sa zúčastnila prvý krát. Téma Mojžiš „najvernejší Boží služobník“ (Nm 12,7) a „Boží priateľ.“(Ex 33, 11) ma zaujala, ale obnova predčila moje očakávania.

Téma bola podrobne spracovaná, ale veľmi dobre pochopiteľná. Mojžišov krásny príbeh a vzor sa ma dotkol a pomohol mi uvedomiť si hlbšie súvislosti a spojitosti s mojim životom. Ešte nikdy ma Starý zákon tak neočaril ako v podaní sr. Ľudky. Bol to duchovne bohatý, povzbudzujúci a krásne strávený víkend. Pekná izbička, veľmi dobré pohostenie, duchovná atmosféra, neobyčajné miesto, cítila som sa prijatá a milovaná. Asi najlepšia duchovná obnova, na ktorej som doteraz bola. Sestričkám srdečná vďaka a Božie požehnanie.

Monika K.