Ktosi ťa volá 2016

Reportáž o prepade... fotenie jediného stromu na námestí... tanečné stvárnenie života márnotratného syna... hudobné prevedenie v leight rockovom štýle... divadlo odhalilo to, čo je v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi napísané len pomedzi riadky... štetec a farby odpovedajú na počuté Božieho slova... 3D hodiny s nevšedným číselníkom...

To je len krátky návrat do bohatstva workshopov, ktoré si tento rok v rámci popoludnia mohli účastníci Ktosi ťa volá vybrať.  A ako vnímali akciu mladí?

Veronika (16): Páčilo sa mi, že sme mali na divadelnom workshope rehoľníkov, že šírili radosť.

Katka (15): ... keď rehoľníci prežívajú neustálu radosť, keď si navzájom preukazujú lásku.

Agnes (17): ... hymna na SDM v poľštine aj v slovenčine. A prepojenie témy v eko-tvorivom workshope.

Majka (15): Na prednáške som spoznala iný pohľad – neuvedomila som si, aké výhody máme: dostatok všetkého, krásy prírody...máme si to vážiť.

Jakub (20): Oslovilo ma to prepojenie Boha s prírodou. A obdivoval som odvahu chlapcov z Cenacola vyjsť a hovoriť pred všetkými. Napr.: „Pred Bohom sa nemusíme na nič hrať.“

Šimon (22): Potešilo ma, že v programe bola aj adorácia.

Program stretnutia začal prednáškou, ktorú viedol Peter Girášek SJ. V kázni sa podelil s vlastným objavovaním Boha cez prácu so včelami, pričom zdôraznil, že všetci sme povolaní objavovať Boha a jeho pôsobenie vo všetkých veciach. A potom, ako samaritán, ktorý vedel vidieť a vedel konkrétne pomôcť, aj my máme hľadať, k čomu konkrétne ma Boh povoláva.

Sv. omšu skrášlili spevom mladí zo Stupavy. Popoludňajší program otvorili chlapci z Cenacola, ktorí vo svojom svedectve odovzdali mladým svoju životnú skúsenosť: „Komunita je o pravdivom priateľstve, v ktorom poznávam seba samého.“ A aké posolstvo zanechali? „Boh ťa miluje! A to mení všetko!“ 

Akciu s názvom Ktosi ťa volá pripravuje pre mladých tím pre pastoráciu povolaní v Bratislavskej arcidiecéze. Tento rok sa akcia uskutočnila v priestoroch ZŠ Matky Alexie v Bratislave.

 Sr. Erika FMA