Kto som?

Pôstna duchovná obnova spojená s celonočnou adoráciou, ktorú každoročne organizujú školské sestry sv. Františka v spolupráci s mladými z Gymnázia sv. Františka v Žiline, sa uskutočnila 20.-21.februára. Do Katolíckeho domu v Žiline prišlo asi 70 mladých ľudí.

Prednášky a prácu v skupinkách viedli členovia Spoločenstva pri Dóme sv. Martina v Bratislave. Téma obnovy bola: „Kto som?“ ( Čo je moja identita?).  Večer nasledovali chvály a po nich mladí zotrvávali v Božej prítomnosti, pred Najsvätejšou Sviatosťou,  po celú noc. Pred Tvárou Pána zakúšali silu jeho lásky, s ktorou objíma každého z nás.

sr.Katarína

Viac fotiek si môžete pozrieť na tejto stránke