Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Vďaka Ježiš

  Dobrý Bože, daroval si mi dnešný deň,
  iný, ako ten včerajší,
  iný, ako bude zajtra.
  Ďakujem Ti zaň a prosím:
  Daj mi oči, aby som vnímala
  aj neviditeľnú krásu.
  Daj mi sluch, aby som počula
  aj nevyslovené slová.
  Daj mi chápavú myseľ,
  aby som vedela pomôcť utrápeným.
  Daj mi ruky, aby som hladila
  tváre ubiedených.
  Daj mi nohy, aby ma viedli
  cestou spásy.
  Daj mi silu,
  aby som si zachovala čistú dušu,
  nezatemnenú hriechom.
  Daj mi pevnú vôľu,
  aby som sa obetovala za iných.
  Daj mi schopnosť
  rozdávať úsmev tým,
  ktorí sa už zabudli smiať.
  Daj mi milujúce srdce,
  aby som spoznala,
  aké krásne je ľúbiť.
  Daj mi pevné plecia,
  aby som statočne niesla svoj kríž.
  Vlož mi do úst slová,
  ktorými budem ohlasovať
  tvoje meno pred ľuďmi,
  ktorí neveria v Teba.
  Pomôž mi milovať;
  pomôž mi stať sa dnes
  lepším človekom.

  Amen.Tatranské dobrodružstvo s redemptoristami

Štvorica odvážnych17.-19. júna 2016 sa v Tatrách na horských chatách pri zelenom plese a druhý deň na skalnatom plese konala duchovná obnova pre chlapcov o kňazskom a rehoľnom povolaní. Pozvanie k duchovnému sprevádzaniu redemptoristu o. Miroslava Bujdoša CSsR prijala trojica mladých chlapcov, z ktorých jeden je čerstvo prijatý k redemptoristom a od septembra začína svoj postulát. Cieľom tejto akcie bolo hľadať odpovede na osobné otázky týkajúce sa povolania uprostred nádhernej tatranskej prírody.

Piatok o 21.00 hod. sa slávila liturgia za súmraku uprostred skál. V sobotu ráno sa pokračovalo tatranskou magistrálou na Skalnaté pleso. Svätá Liturgia slávená o 17.00 hodine priamo v gréckokatolíckej kaplnke na Skalnatom plese bola vhodným úvodom na stíšenie sa. Pokračovalo sa osobným rozjímaním pod holým nebom a hľadaním odpovedí na také otázky ako: „čo najväčšie a najcennejšie mi Boh doteraz zveril?", alebo "v ktorej oblasti by som mal prestať rozmýšľať svojím spôsobom a začať rozmýšľať Božím spôsobom a podľa Božích predstáv?".

Slová istého svätého, že "odovzdanie sa Bohu nie že je najlepší spôsob ako žiť, ale jediný spôsob ako žiť - nič iné nefunguje" boli inšpiráciou na čoraz novšie a ďalšie otázky pri diskusiách. Nedeľná ranná liturgia bola vyprosovaním požehnania pre miestneho chatára Patrika a turistov, nech môžu v tomto prostredí nachádzať pokoj a nové sily do života. V turistike sa ďalej pokračovalo na Zamkovského chatu, Reinerovú chatu, Hrebienok a Starý Smokovec. Hlavnou myšlienkou, celého víkendu v Tatrách boli slová: "čím si, je Boží dar tebe, čo so sebou urobíš, je tvoj dar Bohu."  

o. Miroslav Bujdoš CSsR

 

V kaplnke na Skalnatom pleseV Tatrách