Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Modlitba za duchovné povolania

   Pane Ježišu,
  ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
  a urobil si ich rybármi ľudí,
  tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
  Poď a nasleduj ma!
  Daruj mladým chlapcom a dievčatám
  milosť ochotne odpovedať na tvoj
  hlas.
  Podporuj v apoštolských námahách
  našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
  ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe.
  Prebuď v našich
  spoločenstvách misionársku horlivosť.
  Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
  a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
  pre nedostatok
  pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.

  Mária, Matka Cirkvi,príklad každého povolania,
  pomáhaj nám
  odpovedať áno Pánovi,
  ktorý nás volá 
  spolupracovať na Božom pláne.
  Amen.

     Panna Mária, matka Krista - Veľkňaza,
  vypros pre naše Slovensko veľa svätých
  a horlivých kňazov.

   

  Zdroj: Jednotný katolícky spevník a najpotrebnejšie modlitby kresťana katolíka. 75. vydanie. 2013. Spolok svätého Vojtecha. Trnava

   

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:0
Tento týždeň:675

Práve je tu on-line 26 návštevníkov a nik z nášho tímu.Tatranské dobrodružstvo s redemptoristami

Štvorica odvážnych17.-19. júna 2016 sa v Tatrách na horských chatách pri zelenom plese a druhý deň na skalnatom plese konala duchovná obnova pre chlapcov o kňazskom a rehoľnom povolaní. Pozvanie k duchovnému sprevádzaniu redemptoristu o. Miroslava Bujdoša CSsR prijala trojica mladých chlapcov, z ktorých jeden je čerstvo prijatý k redemptoristom a od septembra začína svoj postulát. Cieľom tejto akcie bolo hľadať odpovede na osobné otázky týkajúce sa povolania uprostred nádhernej tatranskej prírody.

Piatok o 21.00 hod. sa slávila liturgia za súmraku uprostred skál. V sobotu ráno sa pokračovalo tatranskou magistrálou na Skalnaté pleso. Svätá Liturgia slávená o 17.00 hodine priamo v gréckokatolíckej kaplnke na Skalnatom plese bola vhodným úvodom na stíšenie sa. Pokračovalo sa osobným rozjímaním pod holým nebom a hľadaním odpovedí na také otázky ako: „čo najväčšie a najcennejšie mi Boh doteraz zveril?", alebo "v ktorej oblasti by som mal prestať rozmýšľať svojím spôsobom a začať rozmýšľať Božím spôsobom a podľa Božích predstáv?".

Slová istého svätého, že "odovzdanie sa Bohu nie že je najlepší spôsob ako žiť, ale jediný spôsob ako žiť - nič iné nefunguje" boli inšpiráciou na čoraz novšie a ďalšie otázky pri diskusiách. Nedeľná ranná liturgia bola vyprosovaním požehnania pre miestneho chatára Patrika a turistov, nech môžu v tomto prostredí nachádzať pokoj a nové sily do života. V turistike sa ďalej pokračovalo na Zamkovského chatu, Reinerovú chatu, Hrebienok a Starý Smokovec. Hlavnou myšlienkou, celého víkendu v Tatrách boli slová: "čím si, je Boží dar tebe, čo so sebou urobíš, je tvoj dar Bohu."  

o. Miroslav Bujdoš CSsR

 

V kaplnke na Skalnatom pleseV Tatrách

 

 

PRIDAŤ SPRÁVU O PASTORÁCII POVOLANÍ