Tatranské dobrodružstvo s redemptoristami

Štvorica odvážnych17.-19. júna 2016 sa v Tatrách na horských chatách pri zelenom plese a druhý deň na skalnatom plese konala duchovná obnova pre chlapcov o kňazskom a rehoľnom povolaní. Pozvanie k duchovnému sprevádzaniu redemptoristu o. Miroslava Bujdoša CSsR prijala trojica mladých chlapcov, z ktorých jeden je čerstvo prijatý k redemptoristom a od septembra začína svoj postulát. Cieľom tejto akcie bolo hľadať odpovede na osobné otázky týkajúce sa povolania uprostred nádhernej tatranskej prírody.

Piatok o 21.00 hod. sa slávila liturgia za súmraku uprostred skál. V sobotu ráno sa pokračovalo tatranskou magistrálou na Skalnaté pleso. Svätá Liturgia slávená o 17.00 hodine priamo v gréckokatolíckej kaplnke na Skalnatom plese bola vhodným úvodom na stíšenie sa. Pokračovalo sa osobným rozjímaním pod holým nebom a hľadaním odpovedí na také otázky ako: „čo najväčšie a najcennejšie mi Boh doteraz zveril?", alebo "v ktorej oblasti by som mal prestať rozmýšľať svojím spôsobom a začať rozmýšľať Božím spôsobom a podľa Božích predstáv?".

Slová istého svätého, že "odovzdanie sa Bohu nie že je najlepší spôsob ako žiť, ale jediný spôsob ako žiť - nič iné nefunguje" boli inšpiráciou na čoraz novšie a ďalšie otázky pri diskusiách. Nedeľná ranná liturgia bola vyprosovaním požehnania pre miestneho chatára Patrika a turistov, nech môžu v tomto prostredí nachádzať pokoj a nové sily do života. V turistike sa ďalej pokračovalo na Zamkovského chatu, Reinerovú chatu, Hrebienok a Starý Smokovec. Hlavnou myšlienkou, celého víkendu v Tatrách boli slová: "čím si, je Boží dar tebe, čo so sebou urobíš, je tvoj dar Bohu."  

o. Miroslav Bujdoš CSsR

 

V kaplnke na Skalnatom pleseV Tatrách