Regionálne stretnutie Angelus

V sobotu 11. 6. 2016 sa uskutočnilo regionálne stretnutie spoločenstva Angelus. Pár ľudí hľadajúcich svoje povolanie si vyhradilo svoj čas na spoločenstvo, modlitbu, na spoznávania nových ľudí, načerpanie nových síl a odhodlania kráčať na svojej životnej ceste ďalej. Zišli sme sa v menšom, ale o to rodinnejšom a príjemnejšom spoločenstve. 

Začínali sme svätou omšou, po ktorej sme sa pomodlili spievaný Anjel Pána. Nasledovalo agapé, počas ktorého nám členka tímu Angelus rozpovedala históriu a začiatky fungovania spoločenstva. Takto duchovne aj telesne posilnení sme sa pustili do napĺňania ďalšieho bodu programu - do prednášky na tému "Budem počúvať, čo povie Pán." spojenú so svedectvom vlastného povolania. Svojím povzbudivým slovom nás sprevádzal kňaz Ľubomír Hromjak, ktorý sa venuje mladým dušiam rozlišujúcim svoje povolanie.

O tretej hodine sme si pripomenuli Božiu milosrdnú lásku, ktorú nám Ježiš Kristus preukázal svojím Krížom a umučením. Pomodlili sme sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu a chvíľu sme zotrvali pred Oltárnou sviatosťou, kedy sme mali príležitosť odovzdať Pánovi svoje životné cesty a porozmýšľať nad doteraz vypovedanými myšlienkami.

Potom nám svoju životnú cestu rozpovedala aj naša tímačka Janka so svojím snúbencom Jankom. Po tomto svedectve manželského povolania nás povzbudilo aj rozprávanie svedectva o rehoľnom povolaním, s ktorým sa nám podelila sr. Filotea Užáková, SDR.

Stretnutie sme zakončili videami o povolaní, ktoré počas roka zasväteného života natočili rehoľníci z Českej republiky.

Silvia