Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Byť ako Mária

  Pane Ježišu,
  dnes večer by som chcel s tebou hovoriť
  a vziať si za svoj onen vnútorný postoj
  a dôverujúcu odovzdanosť
  tej mladej ženy,
  ktorá pred dvetisíc rokmi
  povedala svoje „áno“ Bohu Otcovi,
  ktorý ju vybral, aby sa stala tvojou matkou.

  Pane, ešte nie som taký,
  akým by si ma chcel mať.
  Niekedy nerozumiem, čo sa vo mne odohráva
  a nedokážem celkom pochopiť ani sám seba.
  Ale s tvojou pomocou
  som pripravený nasledovať ťa.

  Ako ona,
  ako mladučká Mária,
  chcem ti s vierou povedať:
  „Nech sa mi stane
  podľa tvojho slova!“
  AmenCesta Pravda Život 2016

Cesta Pravda Život Na Trlenskej chate pri Ružomberku sa v uplynulých dňoch (7. – 14. augusta) stretlo osem mladých z rôznych kútov Slovenska na programe Cesta Pravda Život, ktorý každoročne organizujú jezuiti a sestry z Congregatio Jesu. Spoločne strávený čas vyplnil oddych, turistika, spoločné spoznávanie sa, zdieľania a trojdňové duchovné cvičenia. Účastníkov programom sprevádzali P. Jaroslav Mudroň SJ, školastik Peter Buša SJ a sestra Simeona CJ. 

 

Mladí sa počas týždňa zoznamovali s povolaniami biblických postáv. Prvým dňom ich sprevádzal udatný hrdina z knihy Sudcov Gedeón. Počas druhého dňa kedy absolvovali výstup na Choč ich spolupútnikom bol Jeremiáš, ktorý stojac pred Pánovým povolaním cítil sa byť mladučký. Pozvaní boli nechať sa osloviť Bohom ako prorok tam kde sú a v tom čo prežívajú. 

Po dvoch dňoch, počas ktorých bolo dôležité v prvom rade oddýchnuť si či lepšie sa spoznať, nasledovali trojdňové ignaciánske duchovné cvičenia v silenciu s osobným sprevádzaním.

Počas tohto času ich modlitbou prvý deň sprevádzali Samuela, od ktorého boli pozvaní učiť sa vnímať Boží hlas v živote, potom prorok Izaiáš, ktorý sa cítil byť nehodný pred Bohom, ten ho, ale očistil pre zverené poslanie. Nakoniec Ezechiel, od ktorého sa mladí učili vedieť byť prítomní a spolu sním hovoriť Bohu o obavách, ktoré prežívajú. Druhý deň duchovných cvičení prežili s povolaním Mojžiša, v ktorom sú prítomné životné otázky: Kto som ja a kto je Boh? Aj napriek všetkých uisteniam Mojžiš Bohu odpovedal: „Pane, pošli niekoho iného“. Jeho pochybnosti učia uvedomiť si vlastné pochybnosti a strach, tiež vedú k tomu, aby si človek uvedomiť svoju možno malú vieru a nechal sa povzbudiť Bohom ako to urobil aj v Mojžišovom prípade. Tretí deň mladí prežili s Máriou, ktorá pomáha nebáť sa Bohu položiť otázky, ktoré trápia, ktoré sa vynárajú v živote. Druhou osobou bol Peter a jeho povolanie o ktorom hovorí Lukáš. Petrovo povolanie bolo o hĺbke, ale aj o nehodosti. Padnúť Ježišovi k nohám a povedať mu o svojej nehodnosti. Nakoniec boli pozvaní uvedomiť si to najdôležitejšie povolanie, a tým je povolanie milovať.

Posledný deň programu po duchovných cvičeniach bol čas vypnený zdieľaniami toho čo zažili a taktiež svedectiev prítomných jezuitov P. Jaroslava, školastika Petra a sestry Simeony, ktorí hovorili o vlastnej ceste k povolaniu. 

Po týždni strávenom v tichu, v modlitbe, v naväzovaní nových priateľstiev v srdci hôr Veľkej Fatry sa účastníci rozišli, aby to čo zakúsili delili s tými, ktorých stretajú v realite života tak ako aj biblické postavy, vedomé si svojej slabosti, ale o to viac si istí Božej prítomnosti. 

Veríme, že tohoročný program Cesta Pravda Život dopadol dobre a už teraz sa tešíme na budúcoročné stretnutie, na rovnakom mieste a v približnom čase s prianím, aby aj toto krátke zhrnutie bolo motiváciou pre tých, ktorí by radi zakúsili niečo podobné.

Peter Buša SJ

 • 04cpz
 • 01cpz
 • 07cpz
 • 03cpz