Týždeň v kláštore? Nikdy viac nepremeškaj!

Pozvanie na plagáte nesľubovalo veľa ani málo. Sľubovalo prežiť radostné chvíle. Radostné chvíle v spoločenstve pri práci, modlitbe a oddychu. A všetko bolo splnené. Ale pekne poporiadku. 

Pozvali nás sestry z rehole Školských sestier sv. Františka z Assisi do svojej Žilinskej komunity. Prišlo nás 15 dievčat. Každá úplne iná, zbližšia aj zďaleka, študujúce aj pracujúce,...  

Dní ubiehali až príliš rýchlo. Pravidelný kolobeh kláštorného života nás naplno pohltil a cítili sme sa ako doma. Prijaté a milované.

Náš program sa podobal na každodenný život sestier. Stretávali sme sa na spoločných modlitbách ráno, na obed aj večer. Práca bola neoddeliteľnou súčasťou nášho dňa. Vďaka nej sa nám podarilo dostať do najhlbších zákutí kláštora (žehliarne, pivníc, skladov..), kam sa ostatní nedostanú, uvoľnene sa porozprávať medzi sebou aj so sestrami a aj získať nové znalosti. Nevšedným zážitkom bola práca v charitnom dome. Večery patrili zábave. Až tak, že nás bruchá od smiechu boleli. V jeden deň sme využili krásne počasie a prešli sa na hrad Hričov. 

No popritom všetkom bolo najkrajšie a najvzácnejšie spoločenstvo, ktoré medzi nami vzniklo. Upevňovali sme osobný vzťah s Ockom a každý deň sa pozerali na milosrdenstvo z iného uhla. Prijať milosrdenstvo Otca, brať si príklad z jeho Syna, nechať sa viesť Duchom, inšpirovať sa životom svätých a konať drobné milosrdné skutky vždy keď je to možné. 

Týždenný pobyt sme zavŕšili slávnosťou prvých sľubov sestry Tamary. Večer pred jej veľkým dňom sa s nami podelila svedectvom svojho povolania. Pri svätej omši sme poslúžili spevom a po dobrom obede sa vydali každá svojim smerom. 

Odchádzame povzbudené životom aj slovom sestier, oddýchnuté a motivované kráčať s Kristom v našich každodenných radostiach aj starostiach.

Účastníčka Branka

P.S.:  Pozri aj video :)