Ako bolo na víkend u misijných sestier?

V dňoch 21.- 23.10.2016 sa v kláštore misijných sestier služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre uskutočnilo stretnutie pre mladé ženy a dievčatá, ktoré hľadajú svoje životné povolanie.

Zúčastnilo sa ho 8 účastníčok vo veku 18 – 38 rokov. V piatok večer sa snažili lepšie spoznať cez rôzne zoznamovacie aktivity. Sobotné dopoludnie bolo vyhradené tichu a meditácii  nad úryvkom z evanjelia sv. Jána 4, 5-42 - stretnutie Ježiša a Samaritánky pri Jakubovej studni.  V Eucharistii, ktorú slávil p. Peter Fillo, SVD, ( 27.10.2016 odchádzal  na Filipíny, do krajiny svojho misijného určenia), načerpali posilu pre svoj ďalší život. Vďaka sr. Zuzane S., SSpS, ktorá sa podelila so svojou misijnou skúsenosťou, mali možnosť „zájsť“ aj do Ruska. Veľkým obohatením bolo aj stretnutie s najmladšími sestrami – postulantkami a mamičkou jednej z nich a najstaršou sestrou provincie sr. Bohumírou, ktorá v septembri slávila svoje 99 narodeniny, a ktorá má osobnú skúsenosť s bl. sestrou Zdenkou Schelingovou ako jej kolegyňa zdravotná sestra.

Deň ukončili modlitbou svätého ruženca za nové duchovné povolania. V nedeľu po modlitbe ranných chvál sa stretli s komunitou sestier. Nasledoval program misijnej nedele – slávenie svätej omše s veriacimi z farnosti v kaplnke misijných sestier. Po nej bol spoločný obed pre všetkých zúčastnených, misijný ruženec a zdieľanie sa sr. Zuzany o misijnej skúsenosti v Rusku. Počas tohto programu mali deti svoje vlastné aktivity, do ktorých sa aktívne zapojili aj účastníčky víkendového stretnutia. Vďaka Bohu za pekný čas, ktorý nám daroval a ktorý sme mohli spolu s Ním i medzi sebou prežiť!  

sr. Jana, SSpS

Svoje dojmy nám napísala účastníčka Magdaléna: 

Rada by som vyjadrila svoje dojmy z milého stretnutia o rozlišovaní povolania… Musím povedať, že mne osobne to dalo veľmi veľa a bolo to presne to, čo som potrebovala. Išla som tam totiž s tým, že buď sa mi tam zapáči, alebo nie... V kláštore som predtým ešte nikdy nebola, ani som sa ešte so žiadnou rehoľnou sestrou poriadne nerozprávala, ani nestrávila dlhší čas v spoločenstve sestier.. Nakoniec som ale bola neskutočne unesená a ešte stále som.

Hneď prvý večer bol príjemný, keď sme sa medzi sebou trochu spoznali spontánnym rozhovorom a tiež zaujímavými aktivitami. Duch Svätý nasmeroval na toto stretnutie rôzne typy dievčat (mladých žien) a každá z nich mi dala niečo iné. Čiže nielen rozhovory so sestrami nám pomáhali pri rozhodovaní, ale aj zdieľanie medzi jednotlivými dievčatami. Ja som sa napríklad o týchto pocitoch ešte s nikým nerozprávala, iba s jedným neznámym kňazom na spovedi a v tomto čase len skúmam, či som normálna a či sa mi to len nesníva... Na tomto stretnutí som zistila, že je viac ľudí s podobným zmýšľaním, a tak som sa potešila :-)

Veľmi sa mi páčila modlitba v kaplnke v sobotu ráno a tiež rozjímanie nad príbehom z Evanjelia o Samaritánke Jn 4,5-42. A tento trefný úryvok ma úplne dojal. Odkaz pre mňa je úplne jasný. Dostala som milosť od Boha a bola som obrátená z vlažného katolíka, teraz je rad na mne a mám svedčiť o Kristovi. Len ešte musím prísť na to, ako...

Raňajky s postulantkami, mamou jednej z nich a sestrou Zuzkou z Ruska boli tiež veľmi zaujímavé. Dozvedeli sme sa o zrode ich povolania, mohli sme klásť otázky a to bolo niečo pre mňa. Veľmi pomohol aj rozhovor mamy postulantky - dievčiny, ktorá sa rozhodla pre rehoľné povolanie, človek pochopil ako je to z pohľadu rodičov a môže sa na ich reakciu poprípade lepšie pripraviť.

Svätá omša v sobotu v kaplnke bola tiež veľmi pekná, aj s možnosťou vyspovedať sa a porozprávať sa o svojich pocitoch s kňazom.

Svedectvo sestry Bohumíry bolo tiež krásne. Veľmi ma zaujímajú príbehy sestier ktoré zažili komunizmus, zaujalo ma to ako pracovala so sr. Zdenkou Schelingovou a tiež nám ukázala peknú fotku so sv. Jánom Pavlom II. Celý čas počas jej príbehu sa mi tisli slzy do očí, bolo to veľmi dojímavé.

 Pozerám v poslednej dobe veľa filmov z rôznych misií a tak ako aj Zuzka hovorila, pochopila som z toho, že misia nie je len o tom, aby sme obracali ľudí na katolícku vieru, ako hovorí aj sv. Matka Tereza, ale misia je o tom, aby sme predovšetkým dávali lásku tým, ktorí ju nemajú. A Boh obráti koho chce. Aj to, čo sa nám môže zdať len malou kvapkou v mori, má v Ježišových očiach veľký význam.

Magdaléna